Aalto-yliopiston avajaiset 3.9.

Puhuttaessa muutokset mahdollisia

Arvoisat juhlavieraat, Aalto-yliopiston henkilökunta ja opiskelijat,
Ärade gäster, Aalto-universitetets personal och studerande,
Distinguished Guests, Staff and Students of Aalto University, 

Meillä on kuulkaa melkoisen viheliäisiä haasteita ratkaistavana sinisen vihreällä maapallollamme.

Ilmastonmuutos, globalisaatio, väestön ikääntyminen, teknologian kehitys ja ääri-ilmiöt säästä puheeseen muuttavat maailmaa ja Suomea ennennäkemättömällä tavalla. Jotta pysymme itse luomassamme tahdissa, meidän on satsattava entistä enemmän osaamiseemme ja innovaatioihin.

On aivan olennaisen tärkeää ihmiskunnan selviytymiselle, että ratkaisemme näitä haasteita ja että viemme yhteiskuntaa ja muovaamme maailmaa haluamaamme suuntaan. Hyvä tulevaisuus, joka kestää niin ekologisesti, taloudellisesti kuin sosiaalisestikin – siitähän me kaikki haaveilemme.

Albert Einstein on sanonut, että emme voi ratkaista ongelmia ajattelemalla samalla tavalla kuin silloin, kun loimme ne.

Meidän on siis ajateltava uudella tavalla, osattava enemmän.

Mutta tulevaisuuden osaaminen ei synny tyhjästä. Tämän vuoksi sivistyksestä ja osaamisesta on pidettävä huolta. Tarvitsemme nyt ja tulevaisuudessa vahvaa uutta tietoa synnyttävää perustutkimusta sekä laadukkaan koulutusjärjestelmän, joka takaa kaikille mahdollisuuden oppia ja kehittää kykyjään varhaiskasvatuksesta korkeakoulutukseen saakka. Ilman vahvaa koulutuksellista perustaa meillä ei voi olla myöskään huippututkimusta ja uutta ajattelua.

Tarvitsemme tiedettä maailmankuvan ja sivistyksen rakentajana sekä vaurauden ja hyvinvoinnin lähteenä.

Suomalaiset yliopistot perustuvat sivistysyliopiston idealle, jossa keskeistä on tutkimuksen ja opetuksen vapaus sekä näiden keskinäinen yhteys. Yliopistot edistävät vapaata tutkimusta sekä tieteellistä ja taiteellista sivistystä sekä antavat tutkimukseen perustuvaa ylintä opetusta.

I universitetslagen finns ett högtidligt, men träffsäkert konstaterande enligt vilket en av universitetens uppgifter är att fostra de studerande till att tjäna fosterlandet och mänskligheten. Med andra ord är universitetens bildningsuppgift tydligt framåtblickande, och detta är viktigt. Ilkka Niiniluoto har sagt att bildning innebär att ständigt förnya, utveckla och förädla människans förmågor, färdigheter, kunskaper, attityder och värderingar. Precis detta behövs nu.

Aalto-yliopisto syntyi rohkeasta ja kunnianhimoisesta tavoitteesta synnyttää uusi ja erilainen, maailmanluokan yliopisto. Johtoajatus oli Aalto-yliopiston kolmen pääalan tekniikan, talouden sekä taiteen ja suunnittelun toiminnan kokoaminen yhteen. Aallossa on aina uskottu opiskelijavetoisiin hankkeisiin ja toimintatapoihin sekä innovaatioihin ja yrittäjyyteen. Yhteistyöhön yli tiede-, ala-, yritys- ja toimijarajojen. Maarajoista puhumattakaan. Aalto-yliopisto on tehnyt sen, mikä meidän koko yhteiskunnassa on tehtävä.

Toiminnan 10-vuotisjuhlan lähestyessä on ilo todeta, että Aalto yliopistolla on jo oma identiteetti. Ei ole olemassa enää kolmea yliopistoa vaan yksi ja sama Aalto.

Rajattomuus kuvaa hyvin yliopiston toimintaa, kaikki on kansainvälistä ja monen eri alan läpileikkaavaa. Yliopiston toiminnot on siirretty kokonaisuudessaan tälle Otaniemen kampukselle. Sekin tarjoaa lisää mahdollisuuksia avoimempaan ja hedelmällisempään toimintaan ja yhdessä tekemiseen. Tämä vahvistaa entisestään Aalto-yliopiston koulutusta, tutkimusta ja taiteellista toimintaa.

Ladies and Gentlemen,

A key objective of this Government is to build a socially, economically and ecologically sustainable Finland. This means that the roles which skills, education, higher education and research play in our society will be strengthened significantly. In order to respond to global changes, we need reform and development. However, the Government’s starting point is enable higher education institutions to get on with their job. I want to support higher education institutions in the work they do to develop their activities, and I believe that a better outcome can be achieved when development ideas and views arise from the higher education community itself and from its own activities. So financing will be improved, specifically targeting core financing.

Jokaisen korkeakoulun tulisi löytää oma vahvuutensa kovenevassa kansainvälisessä kilpailussa ilman ulkopuolista sanelua. Korkeakoulujen, tutkimuksen ja poliittisen päätöksenteon välistä vuorovaikutusta on lisättävä. Oleellista on, että tutkimuksen arvostus nousee ja tutkittua tietoa hyödynnetään entistä paremmin päätöksenteossa. Olkoon tämä toive ja kajautus teidän suuntaan. Me poliitikot tarvitsemme tiedettä.

Arvoisat kuulijat,

Viime kaudella yhteistyössä korkeakoulujen kanssa tehtiin korkeakouluvisio 2030. Tämä hallitus on sitoutunut vision tavoitteisiin. Esimerkiksi siihen, että korkeakoulutettuja nuoria olisi vuoteen 2030 mennessä 50 prosenttia. Tavoite vaatii melkoisia ponnisteluja. Aloittajamäärien on kasvettava huimasti ja koulutuksen pitää vastata jatkuvan oppimisen tarpeisiin.

OECD:n tutkimusten mukaan Suomi tarvitsee erityisesti korkeaa osaamista ja korkeasti koulutettuja ihmisiä. Tutkimus- ja kehitystoiminta halutaan kasvattaa neljään prosenttiin BKT:sta. Tarvitsemme kaikkia tahoja mukaan tähän työhön, korkeakouluja, tutkimuslaitoksia, elinkeinoelämää, julkisia toimijoita ja kansainvälisiä huippuosaajia.

Hallitus on sitoutunut kasvattamaan korkeakoulujen rahoitusta ja yleensäkin tutkimus- ja kehitystoiminnan rahoitusta.

Esimerkiksi ilmastonmuutoksen torjumiseen riittävä määrä teknologioita on jo olemassa, mutta juuri Aalto voisi ratkaista sen kuinka nuo teknologiat saataisiin skaalattua niin, että niistä todella tulisi valtavirtaa. Vai löytyykö vielä uusia teknologioita – ja löytyyhän niitä – joilla voisimme osallistua haasteen ratkaisuun vahvemmin. Ja sellaista muotoilua, joka tekisi ratkaisut niin vastuttamattomiksi, ettei kukaan voisi olla ottamatta ratkaisuja käyttöön. Ja kas, eräs huoli olisi meillä vähemmän.

Unelmoinnissa on parasta se, että unelmat voivat toteutua. Tieteessä mm. Se, että sen avulla voidaan ratkaista mikä tahansa ongelma. Mielikuvitus on rajana. Toimivin mieli on rajaton mieli.

Ärade studerande och Aalto-universitetets personal,

Ni här på Aalto-universitetet är framtidens skapare. Vetenskapens och konstens föregångarskap, samarbete, mod, nya innovationer och verksamhetssätt är precis det som hela det finländska samhället behöver.

Inför det nya läsåret önskar jag er alla – studerande och personalen – framgång, mod, och glädje i lärandet och upptäckandet!

I wish the students and staff of Aalto University success, courage and joy of learning and making discoveries during this academic year!

Toivotan Aalto-yliopiston opiskelijoille ja henkilökunnalle menestystä, rohkeutta ja iloa alkavalle lukuvuodelle!