Yleinen

Kaivokset eivät sovi kaikkialle

Saimaan maisemiin tehdyt malminetsintävaraukset ovat nousseet otsikoihin ja kuohuttaneet ihmisten mieliä viime aikoina. Saimaan ystävänä ja alueen asukkaana olen kaivoshankkeista huolestunut: kaivokset voivat olla riski alueen herkälle järviluonnolle. Myös alueen kunnat ovat tyrmänneet hankkeita ja huomauttaneet, että Saimaan virkistys- ja matkailuarvot kärsisivät huomattavasti alueen kaivostoiminnasta.

Kolumni: Koronakriisistä uuteen alkuun

Ministeriö toteutti huhtikuussa kulttuurin, taiteen ja luovien alojen toimijoille laajan verkkokyselyn koronakriisin vaikutuksista kulttuuritoimijoiden toimintaedellytyksiin. Kyselyyn saatiin lyhyessä ajassa lähes 1600 vastausta eri taiteenalojen yhteisöiltä ja ammattilaisilta. Tämänkin kyselyn tulokset vahvistavat kuvaa siitä, että koronapandemia on koetellut taiteen ja kulttuurin toimialaa rajusti niin toiminnan kuin taloudenkin osalta.

Kolumni: Vastuu ja vapaus erilaisena kesänä 2020

Jo­kai­nen kesä on oman­lai­sen­sa. Tu­le­vaan ke­sään tämä pä­tee eri­tyi­sen pal­jon. Ke­säi­sin suo­ma­lai­set kai­vau­tu­vat ko­lois­taan, ha­keu­tu­vat ke­sä­ta­pah­tu­miin ja muu­ten­kin mui­den ih­mis­ten fyy­si­seen lä­hei­syy­teen pit­kän tal­vi­kau­den päät­teek­si. Tänä ke­sä­nä moni asia on toi­sin, mut­ta se ei tule te­ke­mään täs­tä ke­säs­tä yh­tään vä­hem­män tär­ke­ää. Kesä on eri­tyi­sen kai­vat­tu ja ter­ve­tul­lut juu­ri nyt.

Vappupuhe: Tavallisen arjen arvostus ja muita koronakevään oppeja

Kevät on ollut poikkeuksellista aikaa. Koronaviruspandemia on pyyhkäissyt yli koko maailman, eikä Suomikaan ole sen vaikutuksilta säästynyt. Vappuakin juhlimme vain etänä, mutta se on tänäkin vuonna työn, opiskelijoiden ja kevään juhla. Kiitos kaikille niille sankareille, jotka päivästä toiseen tekevät työtä ihmisten kanssa huolehtien siitä, että yhteiskunta toimii.

Opintotuki joustaa poikkeusolosuhteissa

Opiskelijoiden toimeentuloon liittyvät kysymykset ja huolet ovat olleet ymmärrettävistä syistä monessa kodissa mielen päällä. Olemme opetus- ja kulttuuriministeriössä yhdessä Kansaneläkelaitoksen kanssa valmistautuneet ottamaan huomioon koronaepidemian vaikutukset opintojen edistymiseen ja mahdollisiin vaikutuksiin harjoitteluiden, vaihtojaksojen ja valmistumisen aikatauluun.

Korona koettelee suomalaista urheilukenttää

Toimet koronaviruksen leviämisen hidastamiseksi ovat osuneet suomalaiseen urheilukenttään nopeasti. Monet kevättalven liikuntatapahtumat ja urheilukisat on peruttu, Suomen mestaruustason sarjat keskeytetty ja kaikki kontaktia sisältävä harjoittelu on kielletty. Uhka kesään venyvistä poikkeusoloista varjostaa urheilutoimijoiden taloutta ja toiminnan tulevaisuutta.