Kannanotto 16.1.2018: Keskustan Kosonen ja Honkonen: Suomalainen biotalousosaaminen ratkaisu muoviongelmaan

Keskustan kansanedustajat Hanna Kosonen ja Petri Honkonen tarjoavat suomalaista biotalousosaamista ratkaisuksi maailman muoviongelmaan. Heidän mukaansa myös kertakäyttö- ja mikromuovien kieltoa pitää pohtia.

Tänään julkistettavassa Euroopan unionin muovistrategiassa korostetaan muovin öljypohjaisen raaka-aineen korvaamista muilla raaka-aineilla. Näitä vaihtoehtoja peräänkuulutetaan myös julkisuudessa käydyssä keskustelussa.

Mikromuovi ja kertakäyttöinen muovi aiheuttavat ekologisen katastrofin levitessään luontoon, meriin ja sisävesistöihin. Osa mikromuoveista on tarkoituksella tuotettuja, kuten tekstiiliteollisuuden muovikuidut, ja osa pilkkoontumisen ja hajoamisen seurauksena syntyneitä. Paljon turhaa muoviroskaa syntyy myös pakkausmateriaaleista ja muovipusseista.

– On syytä miettiä mikro- ja kertakäyttöisten muovien haittojen vähentämiseksi sääntelyä, jolla voidaan lisätä kysyntää muovittomille tuotteille. Muovin korvaaminen kotimaisilla biopohjaisilla tuotteilla suojelisi ympäristöä ja lisäisi Suomessa työtä, kasvua ja vientiä, Kosonen ja Honkonen ehdottavat.

Tänään julkaistavassa Euroopan unionin muovistrategiassa korostuu muovin öljypohjaisen raaka-aineen korvaaminen muilla raaka-aineilla. Lisäksi strategia sisältää monia ehdotuksia muovin kierrätyksen edistämiseksi ja ympäristöön joutuvan muoviroskan vähentämiseksi. EU:n tavoitteena on esimerkiksi, että muovit saataisiin kokonaan pois kaatopaikoilta.

– Ympäristöystävällisyys ja ekologisuus ovat arvoja, jotka nousevat jatkuvasti ja ovat yhä tärkeämpiä kuluttajille. Siksi kotimaisessa biotaloudessa piilee valtava mahdollisuus suomalaisille yrityksille olla edelläkävijöitä ja vastata biotuotteiden nousevaan trendiin, keskustan ilmasto-, energia- ja ympäristötyöryhmän puheenjohtaja Hanna Kosonen linjaa.

– Muoviongelman ratkaisemiseksi tarvitaan sekä muovin korvaamista biomateriaaleilla että kierrätyksen ja jätteenkäsittelyn kehittämistä. Hallituksen on koottava yhteen tutkimustieto mikromuovista ja tuettava tutkimus-, kehitys-, ja innovaatiotoimintaa liittyen biopohjaisiin ja biohajoaviin materiaaleihin, painottaa eduskunnan ympäristövaliokunnan jäsen, kansanedustaja Petri Honkonen.

 

Lisätietoja:
Kansanedustaja Hanna Kosonen, puh. 040 717 1114
Kansanedustaja Petri Honkonen, puh.  040 839 7776