Kannanotto 16.9.2017: Puumala ja Kosonen vaativat avointa keskustelua korkeakoulujen opiskelijavalintauudistuksesta

Keskustalaiset kansanedustajat Tuomo Puumala ja Hanna Kosonen vaativat, että nyt käynnissä olevasta korkeakoulujen opiskelijavalintauudistuksesta käytäisiin julkista, avointa keskustelua. He jakavat kokoomuslaisten kansanedustajien huolen hätiköinnistä opiskelijavalintauudistuksessa.

– Näin suuri uudistus on tärkeää tehdä harkiten ja tutkittuun tietoon perustuen. Kaikki ovat varmasti samaa mieltä siitä, että turhista välivuosista on päästävä eroon ja yhä useammalla nuorella tulisi olla mahdollisuus korkeakouluopintoihin. Opiskelijavalintauudistuksesta on käytävä avointa ja ennakkoluulotonta keskustelua, eikä sitä tule hivuttaa suljetuissa kabineteissa, sanoo Tuomo Puumala, joka toimii myös eduskunnan sivistysvaliokunnan puheenjohtajana.

Puumalan ja Kososen mielestä opiskelijavalintauudistuksessa on säilytettävä monipuoliset väylät korkeakoulutukseen nuorille ja aikuisille. Ammatillisen koulutuksen ja lukion käyneillä on oltava yhdenvertaiset mahdollisuudet jatko-opiskeluun. Mahdollisuus siirtyä myös avointen korkeakouluopintojen kautta pääaineopiskelijaksi tulee säilyttää. Tämä turvaa myös alanvaihtajien mahdollisuudet täydentää osaamistaan.

– Opiskelijavalintoja uudistettaessa on tärkeää pitää huolta, ettei yhdenkään opiskelijan oppipolku katkea. Jokaisella on oltava mahdollisuus jatkaa opintojaan aikaisemmista valinnoistaan riippumatta, muistuttaa Hanna Kosonen, joka johtaa keskustan sivistysvaliokuntaryhmää.

Korkeakoulutukseen pääsyä tuleekin helpottaa. Opiskelijavalinnat ovat kehittyneet suuntaan, jossa ne vaativat usein pitkää ennakkovalmistautumista. Lisäksi kalliit valmennuskurssit luovat koulutusjärjestelmään eriarvoisuutta.

 

Lisätietoja:
Kansanedustaja Hanna Kosonen (kesk.), p. 040 717 1114
Kansanedustaja Tuomo Puumala (kesk.), p. 050 512 1891