Kannanotto 31.10.2017: Osa-aikatyön lisääminen hyödyttäisi perheitä, kansantaloutta ja tasa-arvoa

Keskustan naiskansanedustajat naisten palkkapäivänä 31.10.2017:

Osa-aikatyön lisääminen hyödyttäisi perheitä, kansantaloutta ja tasa-arvoa

 

Keskustan naiskansanedustajat toivovat tänään tiistaina naisten palkkapäivän kannanotossaan, että työnantajat loisivat paremmat mahdollisuudet joustavan osa-aikatyön tekemiseen. Osa-aikatyön avulla työuran ja perheen yhdistäminen olisi helpompaa yhä useammalle. Joustava osa-aikatyö kasvattaisi myös naisten eläkekertymää. Pienten lasten vanhemmat tekevät Suomessa vähemmän osa-aikatyötä kuin esimerkiksi Ruotsissa, vaikka perhevapaajärjestelmässä on jo nyt mahdollisuus siihen joustavan hoitorahan ansiosta.

– Miten saisimme muutettua Suomessakin asenteita, että pienten lasten molemmille vanhemmille olisi aidosti helppoa tehdä lyhennettyä työaikaa? Tällainen joustavuus olisi ratkaisu suomalaiseen on/off-työkulttuuriin, jossa naiset jäävät miehiä pidemmäksi aikaa täysin pois töistä lasten ollessa pieniä, keskustan kansanedustaja Hanna Kosonen pohtii.

Suomessa naisen euro on 83 senttiä. Palkkaero johtuu esimerkiksi ammattien vahvasta jakautumisesta sukupuolten mukaan ja perhevastuiden epätasaisesta jakautumisesta. Palkkaero vaikuttaa läpi elämän ja näkyy muun muassa naisten pienempinä eläkkeinä.

Keskustan naiskansanedustajat kiittävät hallitusta siitä, että lapsi- ja perhelähtöistä perhevapaauudistusta valmistellaan. Omassa perhevapaamallissaan keskusta joustavoittaisi järjestelmää siten, että perhevapaita voisi käyttää myös myöhemmässä vaiheessa lapsuutta aina kouluikään saakka. Keskusta myös sallisi vanhempien käyttää vapaita nykyistä enemmän yhtäaikaisesti ja pidentäisi sekä isille kohdennettua että molempien vanhempien käytettävissä olevaa vanhempainvapaakautta.

– Keskustan tavoitteena on lisätä äitien työllisyyttä porkkanan kautta, Kosonen tiivistää.

– Molempien vanhempien tekemä osa-aikatyö hyödyttäisi lasten ja perheiden hyvinvointia, kansantaloutta ja tasa-arvoakin.

Tiistaina 31.10. vietettävän naisten palkkapäivän tarkoituksena on kiinnittää huomiota naisten ja miesten väliseen palkkaeroon. Tilastokeskuksen mukaan naisten palkka on Suomessa keskimäärin 83 prosenttia miesten palkasta, joten vuosipalkaksi muutettuna naisten palkanmaksu päättyy lokakuun lopussa.

 

Lisätietoja:
Kansanedustaja Hanna Kosonen (kesk.)
puh. 040 717 1114