Tiedote 24.10.2017: Keskustan sivistysvaliokunnan jäsenet: Enemmän luottamusta korkeakouluihin

Opetusministeriö julkisti tänään visionsa Suomen korkeakoulutuksen kehittämiseksi. Keskustalaiset sivistysvaliokunnan jäsenet pitävät monia paperissa esitettyjä tavoitteita hyvänä. Suomalaisen osaamisasteen nosto, korkeakoulutuksen ja tutkimuksen laatu tulee olla tärkeimpinä tavoitteina korkeakoulutuksen kehittämisessä. Keskustalaiset sivistysvaliokunnan jäsenet tyrmäävät kuitenkin puheet ylhäältä alaspäin sanellulle korkeakoulujen määrän vähentämiselle.

– Opetusministeriön vetämä visiotyö oli avaus keskustelulle suomalaisen korkeakoulutuksen kehittämiseksi. Varoisin menemästä vielä toimenpiteiden tasolle, kun ei olla kaikilta osin päästy yhteisymmärrykseen tavoitteista. Tulevaisuudessa olennaisinta ei ole keskustelu isommista yksiköistä ja usko niiden autuaaksi tekevään voimaan, vaan verkostomallinen toiminta, joka ohjautuu alhaaltapäin, sivistysvaliokunnan puheenjohtaja Tuomo Puumala sanoo.

Keskustan sivistysvaliokuntaryhmän puheenjohtaja Hanna Kososen mukaan korkeakoulutuksessa tulee huomioida myös alueelliset osaamis- ja koulutustarpeet. Näiden pohjalta on hyvä lähteä tavoittelemaan osaamiskeskittymiä valtakunnallisesti.

– Korkeakoulut eivät ole yhteiskunnasta irrallisia toimijoita. Tulevaisuudessa niiden on entistäkin tärkeämpää rakentaa verkostoja paikallisten ja kansainvälisten toimijoiden kanssa. Korkeakoulutuksen alueellisesti tasaisella jakautumisella on merkittävä vaikutus myös alueen elinkeinoelämälle ja elinvoimaisuudelle sekä osaavan työvoiman saatavuuteen niin julkisella kuin yksityiselläkin sektorilla, Kosonen muistuttaa. Kosonen toimii myös korkeakoulutusvision parlamentaarisessa seurantaryhmässä.

– Puhe yhteisestä korkeakoululaista on ennenaikaista, kun lain sisällöt, tarkoitus ja yhteinen visiokin ovat vielä haussa. Korkeakoulut tarvitsevat työrauhaa. Lakikeskustelun aika on vasta sitten, kun sisällöistä ja visiosta ollaan yhtä mieltä. Itse ajattelen, että toimenpidepuolella voitaisiin lähteä tulevaisuudessa siitä, että annetaan korkeakouluille lisää vapautta. Syntyisivätkö uudet innovaatiot paremmin sitä kautta? Puumala sanoo.

– Sen sijaan, että lyödään tiukempaa liekaa kaulaan, olisi tarpeen höllätä otetta ja luottaa nykyistä enemmän korkeakouluihin, parlamentaarisen seurantaryhmän jäsen Pekka Puska toteaa.

 

Keskustan sivistysvaliokuntaryhmä:

Marisanna Jarva
Hanna Kosonen
Ulla Parviainen
Tuomo Puumala
Pekka Puska