Kolumni: 100-vuotias Suomi on jälleen hyvässä kunnossa

Ihmisten yhdenvertaisen ja hyvän elämän edellytyksistä huolehtiminen kaikkialla Suomessa on ollut keskustan tärkein tehtävä koko sen yli satakymmenvuotisen historian ajan.

100-vuotiaan Suomen tulevaisuus on valoisampi kuin pitkään aikaan. Monen vuoden alamäen jälkeen talous kasvaa ja työllisyys paranee koko maassa. Suomen nousu on tehty yhdessä. Talouden kuntoon laittaminen on edellyttänyt myös säästöjä ja tavallisten ihmisten joustamista. Hankalien ratkaisujen seurauksena Suomen velaksi elämisen loppuminen on vihdoin näköpiirissä.

Sipilän hallituskauden aikana noin 60 000:ssa perheessä on voitu iloita uudesta työpaikasta. Monella alalla on jo työvoimapula, mutta samaan aikaan osa nuorista on jäänyt pelkän peruskoulun varaan. Jotta nämä nuoret eivät syrjäytyisi, hallitus on esimerkiksi vakiinnuttanut nuorille yhdeltä luukulta palveluja tarjoavan Ohjaamo-toiminnan rahoituksen.

Hallitus tekee uudistuksia, jotta ihmisten mahdollisuus saada laadukkaita palveluita toteutuisi kaikkialla Suomessa. Viime vaalikaudella uudistukset kaatuivat hallituksen sisäisiin riitoihin. Silloin kokoomus- ja SDP-johtoisen hallituksen säästöt kohdistuivat myös kuntapalveluihin eli päiväkoteihin, kouluihin, terveyskeskuksiin ja vanhustenhoitoon. Keskusta on pitänyt huolen siitä, että toisin kuin viime vaalikaudella, kunnilta ei ole leikattu.

Sipilän hallituskaudella veronalennukset on keskustan tavoitteiden mukaisesti kohdennettu pääosin pieni- ja keskituloisille sekä eläkeläisille. Takuueläkettä on korotettu tällä vaalikaudella kaksi kertaa. Omais- ja perhehoidon rahoitusta on parannettu. Ensi vuoden alusta opintotukeen tulee huoltajakorotus ja pienimpiä vanhempain- ja sairauspäivärahoja korotetaan.

Erityisesti pieni- ja keskituloisten lapsiperheiden tilannetta helpottavat myös varhaiskasvatusmaksujen alennukset. Perhevapaauudistus on valmistelussa ja kärkenä kehitetään myös perheiden arjen palveluita. Yhä useammat perheet ovat saaneet ajoissa apua arjen ongelmiin. Kodin ulkopuolelle sijoitettujen ja huostaan otettujen lasten määrät ovat vähentyneet.

Keskustan linja on, että elämisen edellytykset on turvattava kautta Suomen. Toisin kuin viime vaalikaudella, nyt teitä ja ratoja korjataan ja uusia liikennehankkeita aloitetaan koko maassa. Esimerkiksi Juva-Mikkeli-väli korjataan viimein turvallisemmaksi. Nopeat tietoliikenneyhteydet ulotetaan koko maahan. Biotalouteen on satsattu paljon.

Valitulla linjalla on jatkettava, jotta koko Suomen ideat, osaaminen ja luonnonvarat saadaan kestävään käyttöön. Suomen menestys tulevaisuudessa mitataan sillä, kuinka hyvin eri kokoiset kaupungit ja maaseutu kykenevät tekemään yhteistyötä toisiaan vahvistamalla.

Keskustan mielestä kasvu kuuluu kaikille. Vaikka monella menee jo paremmin, on jokaisen suomalaisen ja koko maan päästävä osalliseksi Suomen noususta. Suomi on kunnossa vasta silloin, kun kaikki ovat mukana. Talous kasvaa nyt erityisesti länsirannikolla, mutta läiskeet osuvat myös Itä-Suomeen.

Ruoan ja lääkkeiden verotusta ei tule kiristää tulevaisuudessakaan. Sosiaaliturvan parantamista on jatkettava uudistaen sitä samalla kannustavammaksi ja yksinkertaisemmaksi. Keskustan aloitteesta toteutettava perustulokokeilu luo osaltaan tälle pohjaa. Laadukas koulutus tulee olla saavutettavissa asuinpaikasta, sukupuolesta tai perhetaustasta riippumatta. Koulutuksen maksuttomuudesta on pidettävä kiinni.

Eriarvoinen ja köyhä Suomi on kehittynyt muutamassa vuosikymmenessä yhdeksi maailman parhaista maista. Yhteinen tehtävämme on pitää edelleen kaikki suomalaiset mukana siirryttäessä itsenäisyyden toiselle vuosisadalle. Rentouttavaa joulua, virkistäviä vapaapäiviä ja onnellista uutta vuotta 2018!

Kansanedustaja Hanna Kosonen (kesk.)
Savonlinna

Kolumnikirjoitus on julkaistu alunperin Itä-Savon ja Länsi-Savon Puheenvuoro-palstalla tiistaina 19.12.2017.