Kolumni: Emme saa kuluttaa yli rajojemme, mutta meidän pitää toimia yli rajojemme

Keskusta haluaa jättää maapallon tuleville sukupolville paremmassa kunnossa kuin mitä sen menneiltä sukupolvilta olemme saaneet. Maailma on kohdannut kantokykynsä rajat monessa suhteessa. Meidän täytyy laittaa stoppi ylikulutukselle ja siirtyä elinkaariajatteluun ja kestävälle kiertotalouden tielle.

Näin toteamme vastikään julkaistussa keskustan ilmasto-, energia- ja ympäristölinjauksessa. Noin 100 henkilöä osallistui työhön, jota minulla oli ilo olla vetämässä. Tällä Sipilän hallituskaudella Suomessa on saatu aikaan hyviä tuloksia niin ilmastonmuutoksen torjunnan kuin vaikka luonnonsuojelualueiden pinta-alojen kasvattamisen osalta. Haluamme Suomen jatkavan kunnianhimoista kestävän kehityksen politiikkaa maailman etulinjassa.

Mielestämme Suomi voi toimia kokoaan suurempana ratkaisijana maailman ympäristöhaasteisiin vastaamisessa. Käytännön toimenpiteitä ovat esimerkiksi vesistöjen ja jätevesien puhdistaminen, luonnon monimuotoisuuden turvaaminen suojelualueiden avulla ja panostukset ympäristöalan tutkimukseen ja investointeihin.

Suomi on maailman ympäristöystävällisin maa erilaisten kestävyyttä arvioivien mittareiden mukaan. Tästä huolimatta voimme tehdä monia asioita paremmin. Suurimmat uhat Suomessa ovat erityisesti luonnon monimuotoisuuden heikkeneminen ja ilmastonmuutos.

Luonnon monimuotoisuutta on Suomessa turvattu onnistuneesti keskustalaisten ministereiden käynnistämillä vapaaehtoisilla suojeluohjelmilla. Laajuus ei ole kuitenkaan riittävä, vaan työtä tulee jatkaa ja rahoitusta lisätä muun muassa metsiensuojeluohjelma Metsoon sekä soidensuojeluohjelmaan. Myös kunnilla, yrityksillä, järjestöillä ja yksityisillä kansalaisilla pitää jatkossakin olla mahdollisuus perustaa suojelualueita omille mailleen. Korvaustason pitää olla riittävä.

Puhtaat pohjavedet ja kuvankauniit vesistöt ovat koko kotimaamme ylpeys, eikä vähiten meidän Saimaan rannalla asuvien. Vesistöihin ja pohjavesiin kohdistuvat uhkat lisääntyvät ilmastonmuutoksen, kemikaalien sekä muovien kerääntymisen myötä. Globaalisti pohjavesivarat ehtyvät. Elämme Suomessa käytännössä mittaamattoman arvokkaan vesivarannon päällä.

Suomessa on maailman huippuluokan osaamista jätevesien puhdistamisessa. Edelleen tulee kehittää tapoja, joilla lääkkeet ynnä muut kemikaalit sekä mikromuovi saadaan pois ravinnekierrosta. Tekstiilit, kosmetiikka ja pakkausmateriaalit sekä autonrenkaiden kuluminen ovat suurimpia haitallisten kemikaalien ja mikromuovien lähteitä. Vielä on matkaa biohajoaviin autonrenkaisiin tai siihen, että teiden hulevedet saadaan putsattua ennen vesistöihin valumista.

Olen tyytyväinen hallituksen lisäbudjetin päätökseen myöntää 500 000 euroa Pidä Saaristo Siistinä ry:lle uuden ympäristönhuoltoaluksen hankkimiseen Saimaalle. Saimaan saaristoalueen jätteiden keräyksestä ja retkipaikkojen kunnosta on uudella aluksella helpompi pitää huolta. Uusi alus voi toimia myös vesistötutkimusten tukialuksena.

Keskusta kannustaa muitakin puolueita jatkamaan kanssamme kunnianhimoista edelläkävijyyden ilmasto-, energia- ja ympäristöpolitiikkaa. Me emme saa kuluttaa yli rajojemme. Mutta meidän pitää toimia yli rajojemme.

 

Kirjoitus on julkaistu Itä-Savon ja Länsi-Savon Puheenvuoro-palstalla tiistaina 26.6.2018.