Kolumni: Keskustan perhevapaamalli parantaisi lapsiperheiden toimeentuloa

Lenita Toivakka (kok.) kirjoitti perhevapaauudistuksesta työmarkkinoiden kantilta Itä-Savossa ja Länsi-Savossa 20.2.2018. Myös keskusta haluaa tehdä perhevapaauudistuksen, mutta ei hinnalla millä hyvänsä. Keskustan mielestä lapsiperheet ansaitsevat heidän toimeentuloaan parantavan uudistuksen, joka jakaa vanhemmuuden vastuuta ja kustannuksia tasa-arvoisemmin äidin ja isän välillä. Sen on oltava aito parannus lapsiperheille, eikä pelkästä työelämänäkökulmasta tehty etuuksien leikkaus.

Keskusta julkisti perhevapaamallinsa jo toissa vuonna. Ehdotuksessamme on keskeistä isän hoivavastuun vahvistaminen, perheiden toimeentulon parantaminen, osa-aikatyön mahdollisuuksien lisääminen ja perhevapaiden käytön huomattava joustavoittaminen nykyisestä.

Keskustan mallissa äitien ansiosidonnainen vapaa pysyisi nykypituisena, mutta vanhempien vapaasti valittavissa olevaa ja isille kiintiöityä kautta pidennettäisiin. Äidit voisivat jäädä halutessaan nykyistä myöhemmin äitiyslomalle, mikäli heidän vointinsa sen sallii.

Toisin kuin julkisessa keskustelussa on väitetty, keskusta muokkaisi myös kotihoidon tuen rakennetta. Keskustan tavoitteena on, että nykyistä korkeampaa kotihoidon tukea saisi lapsen kahteen ikävuoteen asti. Yli 2-vuotiaiden kotihoidossa olevien lasten osalta kotihoidon tuki porrastuisi nykyistä pienemmäksi kolmeen ikävuoteen mennessä. Oikeus kotihoidon tukeen jatkuisi kuitenkin kolmeen ikävuoteen asti.

Uudistus kohdentaisi kotihoidon tuen etuuden valtaosaltaan alle 2-vuotiaiden lasten vanhemmille, jolloin vanhemmat nykyiselläänkin käyttävät tukea eniten. Yli 2-vuotiaan lapsen kotihoidon tuella olevalle vanhemmalle, joilla ei ole työpaikkaa, johon palata, annettaisiin erityistä työllistymiseen liittyvää tukea.

Keskusta lisäisi perhevapaiden joustavuutta siten, että molemmat vanhemmat voisivat käyttää perhevapaita nykyistä useammassa jaksossa jopa siihen asti, kun lapsi täyttää kahdeksan vuotta. Vanhemmat saisivat myös pitää vapaita nykyistä enemmän yhtäaikaisesti. Yksinhuoltajan perhevapaita voisi käyttää myös perheen läheinen henkilö, esimerkiksi isovanhempi tai kummi. Keskusta esittää myös parannuksia monimuotoisten ja adoptioperheiden perhevapaisiin.

Työelämän pitää muuttua perhemyönteisemmäksi tekemällä osa-aikatyöstä todellinen vaihtoehto pienten lasten vanhemmille. Osa-aikatyön avulla vanhemmuuden ja uran yhdistäminen mahdollistuisi yhä useammalle. Tästä hyötyisivät niin perheet, kansantalous kuin tasa-arvokin.

Osa-aikatyön mahdollistava joustava hoitoraha on tällä hetkellä alikäytetty hoitomuoto. Keskusta haluaa joustavan hoitorahan aktiivisempaan käyttöön, mikä vaatii työnantajilta nykyistä sallivampaa asennetta osa-aikatyön tekemiseen.

Keskustan perhevapaalinjaukset parantaisivat perheiden toimeentuloa, joten malli vaatii lisää rahaa toteutuakseen. Tätä lisärahaa ei menneessä uudistusyrityksessä ollut tarjolla. Nyt valmisteltu perhevapaauudistus olisi ollut suurimmalle osalle etuuksia saavista perheistä leikkaus toimeentuloon. Siksi keskusta ei hyväksynyt esillä ollutta uudistusta.

Perhevapaauudistuksesta on sovittava seuraavissa hallitusneuvotteluissa, jolloin voidaan turvata sille riittävä rahoitus. Ilman lisärahaa aidosti hyvä perhevapaamalli ei toteudu. Onneksi kuluvalla vaalikaudella voidaan toteuttaa vielä perhevapaisiin liittyviä uudistuksia, jotka eivät vaadi lisärahoitusta.

Hanna Kosonen, kansanedustaja (kesk.), Savonlinna

Kirjoitus on julkaistu Itä-Savossa 23.2.2018 ja Länsi-Savossa 26.2.2018.