Korona koettelee suomalaista urheilukenttää

Toimet koronaviruksen leviämisen hidastamiseksi ovat osuneet suomalaiseen urheilukenttään nopeasti. Monet kevättalven liikuntatapahtumat ja urheilukisat on peruttu, Suomen mestaruustason sarjat keskeytetty ja kaikki kontaktia sisältävä harjoittelu on kielletty. Uhka kesään venyvistä poikkeusoloista varjostaa urheilutoimijoiden taloutta ja toiminnan tulevaisuutta.

Toimet suomalaisten terveyden eteen ovat välttämättömiä, mutta ne eivät saa olla suomalaiselle urheilujärjestö- ja seurakentälle kohtalokkaita. Me tarvitsemme liikuttajia, urheiluyhteisöjen ja -elämysten tekijöitä jatkossakin, kuten myös nyt – liikunta ja urheilu ovat tärkeä osa henkistä kriisinkestävyyttä.

Olen iloinen nähdessäni, miten aktiivisesti ja ennakkoluulottomasti suomalainen urheilukenttä on lähtenyt kehittämään etävalmennusta ja muita keinoja suomalaisten liikkeellä pitämiseksi. Harrastukset ovat monen lapsen ja nuoren arjessa henkireikä. On upeaa, että harjoittelua on monessa seurassa voitu jatkaa, vaikka yhteisissä tiloissa kokoontuminen ei olekaan tällä hetkellä mahdollista tai suotavaa.

Ilahduttavan moni on tuntunut löytäneen ulkoliikunnan ilon. Pitkien sisällä vietettyjen päivien lomassa raikas kevätsää ja luonto puhdistavat ja vahvistavat ajatuksia. Liikettä kriisistä huolimatta ei pidä lopettaa.

Kustannukset rullaavat, toiminta pysähtyy

Erilaisilla seuroilla on erilaisia tarpeita. Suurella osalla seuroista kiinteät kustannukset jatkavat juoksuaan, vaikka toiminta ajettiinkin nopeasti minimiin. Kiinteissä kustannuksissa, kuten palkka- ja tilakustannuksissa, valtio on tullut jo toimijoita vastaan: YT-menettelyn vähimmäisneuvotteluaikaa on lomautustilanteessa lyhennetty, määräaikaisten työsuhteiden lomautuskielto on purettu ja työntekijöiden karenssi lomautusten kohdatessa on poistettu väliaikaisina toimenpiteinä koronaepidemian ajaksi.

Tiedossani ei ole yhtään kuntaa, joka olisi perimässä järjestöiltä tilavuokria julkisten liikuntatilojen ollessa suljettuna. Suurin osa kunnista ei myöskään ole perimässä takaisin seuroille maksettuja yleisavustuksia, vaikka virus vaikuttaa toiminnan volyymiin. Monet seurat toimivat kuitenkin yksityisomisteisissa liikuntatiloissa. Nämä tilat ovat monille liikuntajärjestöille elinehto.  Monet yritykset ovat sulkeneet tilojaan omaehtoisesti, osa kärvistelee treenivuorojen peruuntuessa ja ihmisten peruessa mm. salikorttinsa.

Tavoitteenani on, että saamme hallituksessa aikaan tukipaketin liikunta-, kulttuuri- ja nuorisojärjestöille. Omien tilojen kiinteiden kustannusten ja yksityisten tilojen vuokrien kanssa painiskelevien seurojen tukeminen on yksi osa tätä kokonaisuutta. Kannustan liikunta-alan yrittäjiä selvittämään mahdollisuuksia hakea Business Finlandin tai ELY:n tukea viruksen heikentämän yritystoiminnan kehittämiseen. Hallituksen tavoite on, etteivät elinkelpoiset yritykset kaatuisi koronan aiheuttamaan shokkiin.

Toiminta supistuu, tulot jäävät saamatta

Kiinteiden kulujen lisäksi urheilutoimijoiden taloutta rasittaa saamatta jäävät jäsen- ja toimintamaksut, tapahtumien ja turnausten lippu- ja oheismyyntitulot sekä mahdollisten sponsoritulojen menetykset. Tapahtumien myyntivoittoja ei ministeriö voi valtionapulainsäädännön perusteella korvata, mutta selvitämme mahdollisuuksia tukea peruuntuneiden tapahtumien tappioiden kanssa kamppailevia järjestöjä. Myös erilaisiin tapahtumien lykkäämiseen ja erityisavustusten käyttöaikojen pidennykseen on ministeriössä täysi valmius. Olemme ministeriössä valmiit myös aikaistamaan lajiliittojen tukien maksatusta tarpeen mukaan.

Urheiluopistokenttä ahdingossa

Valtioneuvoston päätös koulujen ja oppilaitosten sulkemisesta vaikuttaa myös 11 suomalaiseen urheiluopistoon. Urheiluopistot toimivat ympäri Suomen liikunnan valmennuskeskuksina, ammatillisen ja vapaan sivistystyön koulutuksen järjestäjinä sekä liikunta- ja elämyspalveluiden tuottajana meille kaikille suomalaisille. Peruuntuneet kurssit, tapahtumat ja varaukset vaikuttavat yhtälailla akuutisti myös opistojen talouteen.

Urheiluopistot ovat sekä suomalaisen huippu-urheilun ja valmennuksen kehittämisen että aluetalouden näkökulmasta tärkeitä toimijoita. Esitämme toimia myös opistojen tukemiseen lisätalousarvioesityksessämme.

Siltaa vaikean kevään yli

Liikunnan vastuualueella – kuten muuallakaan opetus- ja kulttuuriministeriössä – ei ole piilotettuna ylimääräistä rahaa pahan päivän varalle. Omassa toiminnassamme pyrimme helpottamaan liikunnan toimijoiden tilannetta joustavoittamalla avustuskäytäntöjämme kaikin mahdollisin keinoin. Neuvottelemme myös urheilusektorin tuesta tulevaan lisätalousarvioon.

On selvää, että valtio ei pysty ottamaan kantaakseen kaikkia koronan aiheuttamia menetyksiä, vaikka tahto on kova toimijoiden tukemiseksi. Nyt on aika meille jokaisen yksilönä tunnustaa väriä. Kannustan jokaista miettimään, voinko maksaa itselleni tärkeän urheiluseuran jäsenmaksun tai kannatusjäsenmaksun, voinko olla vaatimatta urheilutapahtuman pääsylipun hintaa takaisin? Jokainen meistä voi olla oman alueensa ja itselle tärkeän lajin avainpelaaja.