Liikunnallinen elämäntapaa leviää päätöksin

Keskustan eduskuntaryhmä kiittää ministeri Terhoa historiallisesta hetkestä. Ensimmäinen liikuntapoliittinen selonteko on nyt eduskunnan käsittelyssä.

 

Urheilu on ollut monelle ja myös minulle se, jonka kautta ymmärsin, että kun tekee töitä sinnikkäästi tavoitteeseen uskoen, on kaikki mahdollista. Urheilu-ura opetti paineensietoa, vaihtelevia tilanteita, ongelmanratkaisua, organisointikykyä, mutta myös hetkestä nauttimista. Taivaanrannan maalari joutui keskittymään sekä hallitsemaan ja hillitsemään mieltään.

 

Suomessa on paljon heitä, jotka liikkuvat riittävästi. Liikunta on monelle lääke marraskuun pimeyteen. Liikunta on yhdessä koettua riemua. Liikunta on rajojen koettelukenttä. Liikunta on keino, jolla keho ja mieli venyvät.

 

Liikunta tutkitusti tervehdyttää

Kaikki suomalaiset eivät ole kuitenkaan sisäsyntyisesti hurahtaneet juoksentelemaan tai hiihtelemään pitkin metsiä. Liikkumisen riemun tulisi olla jokaisen suomalaisen perusoikeus. Suomen ensimmäisen liikuntapoliittisen selonteon punaisena lankana onkin fyysisen aktiivisuuden ja liikunnan nivominen mahdollisimman luontevaksi osaksi ihmisten elämää. Liikunnallinen elämäntapa pitää olla helposti valittavissa hyvien pyörä- ja kävelyreittien, lähiluonnon ja liikuntapaikkojen avulla.

Liikunta ja urheilu ovat positiivisia ratkaisuja yhteiskuntamme haasteisiin. Julkisia terveydenhoitomenoja voisi tutkimusten mukaan vähentää reilusti yli kolmella miljardilla liikunnan avulla. Liikunnan vetää mukaan niitä suomalaisia, jotka meinaavat jäädä sivupoluille, työkyky ja tuottavuus paranee, hyvä mieli, yhteisöllisyys ja ilo lisääntyy.

Liikettä tulee lisätä joka puolella yhteiskuntaamme, kaikissa ikä- ja väestöryhmissä. Ja koska päätöksiä tehdään jokaisella yhteiskunnan sektorilla, liikkeen lisäämisestä pitää tehdä koko eri politiikan alat yhdistävä asia.

 

Liikkuva koulu edesauttaa oppimaan

Liikuntalaki, kiitos edellisen hallituksen, on hyvässä kunnossa. Nyt tarvitsemme selkeää rahallista lisäsatsausta. Kuntoliikunnan rahoitus on siirrettävä asteittain yleisiin budjettivaroihin.

 

Liikkuva koulu -hankkeella on saatu lähes kaikki Suomen perusasteen koulut liikkuviksi kouluiksi. Hyväksi havaittu malli on ehdottomasti vietävä varhaiskasvatuksen ja korkea-asteen piiriin, toisella asteella sitä ensi vuonna kokeillaan jo. Toimintaympäristö on tässäkin avainasemassa. Päiväkotien ja koulujen pihojen tulee olla liikkumiseen ja leikkimiseen innostavia.

 

Seurat tekevät Suomessa erinomaista työtä, mutta voitaisiinko Suomessa ottaa mallia Islannista ja viedä tekeminen ihan uudelle tasolle? Ensiksikin Islannissa lähes kaikki lapset ovat seuratoiminnassa mukana. Toiseksi seuroissa voi harrastaa useampia lajeja. Kolmanneksi seuroissa liikkuminen on edullista. Neljänneksi valmentajat ovat koulutettuja ammattilaisia. Viidenneksi seuratoiminta tukee samanaikaisesti lapsen kasvua kilpailijana, mutta myös kasvamista ihmisenä urheilemisen kautta.

 

Huippu-urheiluun tarvitaan selkeää johtamista

Kuten liikuntapoliittinen selonteko ehdottaa, on hyvä saada huippu-urheilussa Suomeen selkeämpi johtamisen malli. Olympiakomitean rooli on tässä ilmeinen. Huippu-urheilu luo kansallista identiteettiä, inspiroi liikkumaan ja rakentaa maabrändiä. Perustettava olympiarahasto sekä nuorten urheilijoiden tukeminen, urheiluakatemia- ja lukioverkostot, urheilukoulutusorganisaatiot sekä kilpaharjoitteluun soveltuvat liikuntapaikat ovat pohja urheilumenestykselle.

Suomessa on 800 000 liikuntarajoitteista ihmistä. Myös heillä tulisi olla yhdenvertaiset edellytykset liikunnan harrastamiseen. Tämä toteutuu vielä hyvin hajanaisesti. Suomessa on esimerkiksi vain pari jääkiekkohallia, jossa vammaiset voivat pelata kelkkajääkiekkoa, kun Ruotsissa halleja on useita kymmeniä.

 

Selonteko paaluttaa liikunnan edistämisen

Liikuntapoliittinen selonteko on hyvä liike liikkeen lisäämiseksi. Tutkimustietoa on riittävästi. Tarvitsemme vielä vahvemman yhteisymmärryksen siitä, että liikuntaan ei vain kannata satsata, vaan siihen pitää satsata laaja-alaisesti.

 

Me suomalaiset olemme urheiluhullua kansaa, mutta voisimme olla vielä enemmän. Tehdään Suomesta täysin urheiluun ja liikuntaan hurahtanut maa, missä jokaisella on mahdollisuus löytää oma laji sekä kokea liikkumisen ja hyvän olon riemu.

 

Ja vaikka olenkin entinen hiihtosuunnistaja, en lähettäisi kaikkia kompassi kädessä rehkimään umpimetsään. Ei ole väliä, miten liikkuu, kunhan liikkuu. On nimittäin niin, että liikunta itsessään on kompassi, joka voi näyttää oikean suunnan.

Eduskunta ti 20.11.2018, täysistunto klo 14.00

Valtioneuvoston selonteko liikuntapolitiikasta

Keskustan ryhmäpuhe, kansanedustaja Hanna Kosonen