Mökkeilyn trendit tutuksi

Mökkeilyyn käytettiin toissa vuonna Suomessa 6,2 miljardia euroa ja se työllisti 60 000 suomalaista. Mökkivaltaisessa Etelä-Savossa kannattaa tosissaan miettiä, kuinka kunnioitusta herättävistä luvuista päästään isommalle osingolle ja miten mökkeilyyn saadaan vielä isompi noste.

Mökkeilijät käyttävät eniten rahaa korjauksiin ja päivittäistavaraostoksiin. Näistä muodostuu mökkeilyn kuluista yli puolet, kolme miljardia euroa. Koska kyse on isossa määrin mökin läheltä hankituista asioista ja palveluista, koituu tuo potti lähinnä mökkikuntien ja lähialueiden hyödyksi.

Muita rahanlähteitä mökkikunnille ovat muun muassa yksityiset tie- ja laiturimaksut, muut kuin vähittäistavarakaupan ostokset, uudisrakentaminen, matkakulut sekä kiinteistökaupat. Näistä viimeksi mainittujen osalta tulot voivat tosin jakaantua hyvinkin laajalle mökkikunnan ulkopuolelle.

Mökkiläisten tarpeet ja rahankäyttö on hyvä tiedostaa, kun kunta ja alueen yritykset miettivät palveluitaan – löytyykö mökkikunnista markkinarakoja, jotka nyt kenties valuttavat tuloja naapurikuntiin?

Toinen tärkeä asia on mökkeilyn ajankohtaiset virtaukset. Poimin niistä neljä mielenkiintoisinta.

Ensimmäiseksi uusmaalaiset mökkeilevät paljon ja heidän mökkipaikkatoiveissa kilpailevat koko Suomi sekä lähialuemökkeily kaupungin läheisellä maaseudulla. Matkailukeskuksien mökkeilyssä puolestaan ulkomaalaiset matkailijat ovat vahvasti edustettuina. Kolmanneksi vuokra- ja yhteisömökkeilytarve lisääntyy kaiken aikaa. Neljänneksi saaristo-, rannikko- ja muu vesistömatkailu on kansainvälisesti matkailun vetovoimaisempia osia.

Kun nämä seikat huomioidaan markkinoinnissa, palvelujen räätälöinnissä ja saatavuudessa, on meillä mahdollisuus kasvattaa mökkeilystä vieläkin merkittävämpi menestystekijä Etelä-Savossa.

Valtion tasolla olemme edistäneet vapaa-ajan asumista muuttamalla muun muassa lainsäädäntöä niin, että kunnan rakennusjärjestyksessä voidaan laajemmin päättää vapaa-ajan asuntojen käyttötarkoituksen muuttamisesta vakituiseksi. Kaksoiskuntalaisuudesta alkoi vuoden loppuun kestävä selvitystyö. Matkailun edistämiseen Visit Saimaaseen on tulossa lisää valtion rahaa.

Mökkeilyn tuomaa arvoa kunnille ei mitata yksin rahassa ja työpaikoissa. Mökkeily tuo mukanaan sellaistakin elinvoimaa, joka näyttäytyy esimerkiksi erilaisina tapahtumina mökkeilyn sesonkiaikaan. Ne tekevät kunnasta mielenkiintoisemman myös vakiasukkaille. Tapahtumat ja kuuluisat mökkiläiset ovat parhaimmillaan luomassa kuntabrändiä ja tunnettavuutta, kuten Puumalassa tämä on hyvin oivallettu.

Mökkiläiset eivät ole vain käveleviä rahapusseja, vaan aktiivisia ja parhaimmillaan idearikkaita seutukunnan kehittäjiä.

 

Kirjoitus julkaistu Länsi-Savossa 19.6.2017.