Puu on vastuullisin vaihtoehtomme

Käynnissä on kiivas keskustelu siitä, paljonko puuta pitäisi käyttää. Ydinkysymys on, mistä materiaaleista tavarat, tuotteet, rakennukset ja energia tulevaisuudessa syntyvät. Siirrytäänkö kohti puupohjaista yhteiskuntaan, vai tarraudutaanko vanhaan?

Nykyajan ykkösmateriaaleja ovat betoni, muovi, öljy ja hiili. Nämä raaka-aineet edustavat menneisyyttä. Betoni on halpaa, mutta ympäristölle vahingollista. Muovi pohjautuu öljyyn, muovijäte pilaa meriämme ja luontoamme. Ulkomailta rahdattu öljy ja hiili ovat taloudellemme ja ympäristöllemme haitaksi.

Puu on oivallinen korvike kaikille näistä. Rakennukset voidaan tehdä puusta, johon hiili varastoituu. Muovia voidaan korvata puupohjaisilla materiaaleilla. Jopa kaiuttimissa ja vaatteissa käytetään puukuituja korvaamaan öljypohjaisia materiaaleja.

Kun puun käyttöä lisätään tuotteissa ja rakennuksissa, jää yli runsaasti ”sivuvirtoja”, esimerkiksi oksia, sahanpuruja ja risuja. Nämä on järkevä käyttää mahdollisimman korkean arvon tuotteisiin ja lopulta energiaksi sekä lämmöksi, näin korvataan öljyä ja hiiltä. Ilmasto kiittää puun käyttäjää.

Puulla on valtava taloudellinen merkitys maallemme. Puiden istuttaminen, metsien hoito, puunkorjuu, kuljetus, jalostus, tuotteiden valmistus ja monet muut metsätalouden työt tarkoittavat työpaikkoja ja yrittäjyyttä koko maahan. Tieteeseen ja tutkimukseen käytetään suuria summia. Raha liikkuu ja kansa syö. Mikäli puuperäisten tuotteiden valmistus joka tapauksessa lisääntyy maailmassa, on vastuullista tehdä tuotteita suomalaisesta puusta, joka on peräisin kestävästi hoidetuista metsistä.

Uskon puun olevan tulevaisuutta. Puuta pitää käyttää enemmän, jotta pääsemme eroon sen huonoista vaihtoehdoista. Suomen metsissä on nyt puuta enemmän kuin koskaan, mutta metsitystä ja monimuotoisuutta tukevia toimia kuten lahopuuta on lisättävä entisestään. Viljelyn ja varjelun periaatetta on noudatettava metsissäkin.

Puun vastustajat kertovat, että puun käyttöä on runsaasti vähennettävä. Tämä pelaisi öljyteollisuuden ja hiilikaivosten pussiin. Kaikkia materiaaleja vastustava pettää itseäänkin. On valittava vaihtoehdoista, mitä luonto ja tiede meille antavat. Puu on vastuullisin vaihtoehtomme.

 

Hanna Kosonen, Savonlinna

Kansanedustaja (kesk.)

 

Kirjoitus on julkaistu Maaseudun Tulevaisuuden mielipidepalstalla 15.3.2019.