LUKE:n strategiselle toimipisteelle rahoitus Savonlinnaan

Hallitus on päättänyt vuoden 2017 ensimmäisestä lisätalousarvioesityksestä. Siinä Luonnonvarakeskukselle esitetään 1,6 miljoonan euron lisäystä Savonlinnan toimintojensa uudistamiseen strategiseksi toimipisteeksi, joka kehittää toimintatapoja ja uusia liiketoimintamalleja metsäbiotalouden tutkimustulosten siirtämiseksi käytäntöön.

Kansanedustaja Hanna Kosonen (kesk.) kiittelee hallituksen kehysriihessä päättämän asian nopeaa realisoitumista.

– Tämä on metsäiselle maakunnallemme tärkeä vahvistus. LUKE:n kehittäminen edistää myös yhteistyötä Xamkin sekä mahdollisesti myös Aalto-yliopiston ja Lappeenrannan teknillisen yliopiston kanssa.