SDP:n ilmastotavoitteet ovat hyvät, mutta keinot puuttuvat

SDP julkaisi ilmasto-ohjelmansa, jossa tavoitteena on, että Suomi on hiilineutraali vuonna 2035. Tämä tavoite on hieno ja kannatettavakin, mutta se on käytännössä todella vaikea toteuttaa. Hiilineutraalius tarkoittaa, että päästöt ja hiilinielut ovat tasapainossa eli hiilidioksidia sidotaan yhtä paljon kuin sitä päästetään ilmakehään.

Ohjelman suurin ongelma on se, että SDP unohtaa kertoa millä keinoin tämä tavoite voitaisiin saavuttaa.  Hallituksen tavoitteeseen verrattuna hiilineutraalius vuonna 2035 tarkoittaisi noin 15 miljoonaa tonnia pienempiä päästöjä tai suurempaa hiilinielua kuin hallituksen suunnitelmassa edetä hiilineutraaliuteen 2045 mennessä. Kysymys kuuluukin kuinka 15 miljoonan päästöjen vähennys toteutetaan?

SDP esittää sähköautojen huimaa lisäämistä kertomatta kuitenkaan kustannuksia ja konkreettisia toimia. Hallituksen tavoitteena on 200 000 sähköautoa ja 50 000 biokaasuautoa vuoteen 2030 mennessä. SDP:n esittää 750 000 sähköautoa ja muita vähäpäästöisiä autoja vuoteen 2030 mennessä. Viime vuonna Suomessa ostettiin noin 600 000 käytettyä autoa. Uusia autoja rekisteröitiin noin 120 500, joista sähköautoja oli 776. Näidenkin lukujen varjossa SDP:n tavoite näyttää epärealistiselta. Sähköautot ovat tavalliselle kuluttajalle vielä erittäin kalliita. Demarit vaativat riittäviä taloudellisia ohjauskeinoja sähköautojen määrän lisäämiseen kertomatta niitä. Vaikka akkuteknologian kehittyessä kalliiden sähköautojen hinta hieman halpenisi, on epärealistista ajatella, että niiden hankinta olisi enemmistölle suomalaisista mahdollista kovin nopeasti. Onko siis ajatuksena, että valtio kustantaa suomalaisille sähköautot?

Biokaasuautoilla voitaisiin päästöjä vähentää nopeasti ja kohtuullisen edullisesti, mutta SDP:n linjauksesta tämä vaihtoehto puuttuu kokonaan. Keskusta, näkee että biokaasun käytön lisäämisellä voidaan merkittävästi vähentää liikenteen päästöjä ja luoda uutta työtä maaseudulle. Biokaasun tuotanto on malliesimerkki kiertotaloudesta, josta toisen jätteistä tulee toisen raaka-aine.

Hiilinieluilla on iso rooli ilmastonmuutoksen torjunnassa. Keskustan hiilinieluohjelman lähtökohtana on metsien kestävä käyttö eli nielujen vahvistaminen kestävällä metsänhoidolla, sitomalla hiiltä puurakennuksiin sekä metsittämällä kotimaassa ja muissa maissa. Samalla on aivan selvää, että tarvitsemme monenlaisia tuotteita metsistä sekä kotimaista ja kestävästi tuotettua metsätalouden ja teollisuuden sivuvirroista saatua bioenergiaa korvaamaan erityisesti kivihiiltä lämmöntuotannossa sekä muita fossiilisia polttoaineita. Lämmöntuotannossa tulee myös kehittää muita, ei-polttavia tapoja tuottaa energiaa. Tähän kuuluu esim. hukkalämmön tehokkaampi käyttö sekä geoterminen energia eli syvällä maan sisällä olevan lämmön hyödyntäminen. SDP:n ohjelmasta ei geotermistä lämpöä löydy ja metsien käytön suhteen linjaukset ovat ristiriitaisia; toisaalta puun käyttöä ja bioenergiaa kritisoidaan ja samalla niiden käyttöä halutaan lisätä biopolttoaineiden ja puurakentamisen muodossa.

Keskustavetoisen hallituksen kivihiilikielto, joka astuu voimaan 2029, saa kiitosta myös demareilta. Kivihiilestä luopuminen aiheuttaa paitsi tarvetta korvaavalle bioenergialle, geotermisille energialle ja muille ratkaisuille myös energiatehokkuuden parantamiselle. Tekoälyllä ja älykkäillä mittausratkaisuilla, joiden kärkimaa Suomi on, voidaan saavuttaa jopa 15 prosentin säästö kaukolämmön tuotantoon.

Kahdeksan puoluetta linjasi yhdessä ilmastotavoitteiden kiristämisen puolesta ja siitä on nyt päästy huutokauppavaiheeseen hiilineutraalitavoitteen saavuttamisen aikataulun suhteen. Realismia olisi osoittaa kuka maksaa muutoksen ja keinot muutoksen toteuttamiseksi. Näitä SDP:n linjauksesta ei löytynyt. Tavallinen ihminen ei saa joutua kohtuuttomaan tilanteeseen päästöjen vähentyessä. Demaritkin mainitsevat oikeudenmukaisuuden, mutta tuntuvat unohtavan sen esittäessään kalliiden sähköautojen valtavaa lisäystä, polttomoottoriautojen kieltämistä tulevaisuudessa sekä autoveron kiristämistä entisestään päästöjen mukaan. Suomalaisten täytyy jatkossakin pystyä liikkumaan paikasta toiseen.

On selvää, että on sitä parempi mitä nopeammin vähennämme päästöjä. Meillä tulee kuitenkin olla realistiset keinot tavoitteen toteuttamiseksi. Varmasti teknologian kehitys tulee tarjoamaan huikeita mahdollisuuksia, joita onneksi emme vielä osaa kuvitellakaan.

Kansanedustaja Hanna Kosonen (kesk)
Savonlinna, Kaakkois-Suomen vaalipiiri