Taideyliopiston lukuvuoden avajaiset 2.9.

Puhuttaessa muutokset mahdollisia

Arvoisat juhlavieraat, Taideyliopiston henkilökunta ja opiskelijat,

Minulla on erityinen ilo ja kunnia olla tänään kanssanne avaamassa Taideyliopiston lukuvuotta. Tilanne on historiallinenkin. Tiede, korkeakoulut ja kulttuuri eivät ole tavanneet kuulua saman ministerin vastuualueisiin. Ja juuri Taideyliopisto on korkeakouluistamme se, missä mainitut asiat kohtaavat toisensa selkeimmin.

Taide, kulttuuri, tiede ja koulutus ovat yhteiskuntamme sivistyksellinen perusta. Aivan välttämättömiä yhteiskunnan kehittämiselle. Tätä perustaa on vaalittava. Suomi on rakentunut sivistykselle. Ymmärrämme hyvin, että koulutus, tutkimus ja sivistys vahvistavat kaikkea tekemistämme niin inhimillisesti kuin yhteiskunnallisesti.

Ilkka Niiniluoto on sanonut sivistyksen olevan inhimillisten kykyjen, taitojen, tietojen, asenteiden ja arvojen jatkuvaa uusintamista, kehittämistä ja jalostamista. Sivistyksellä siis rakennetaan tulevaisuutta. Tulevaisuuden kasvu syntyy nimenomaan sivistyksen, ihmisyyden ja luovuuden kasvusta. Tavaramäärät eivät voi kasvaa loputtomiin. Maapallomme ei vain kestä sitä. Sivistyksemme mitta on näinä päivinä erityisesti se, kuinka vastaamme maailman polttavimpiin kysymyksiin: ilmastonmuutokseen, lajien vähenemiseen, sään ja puheen ääri-ilmiöihin.

Tässä ajassa meidän kaikkien on erityisesti ylläpidettävä puhetta siitä, kuinka merkityksellistä on ymmärtää historiaa, taustoja, kulttuureja. Kuinka merkityksellistä luovuus ja sivistys ovat yhteiskunnallemme ja meille jokaiselle.

Miten varmistamme sen, että maamme sivistyksellinen perusta vahvistuu? Miten kykenemme turvaamaan kaikille mahdollisuuden kehittyä kykyjensä mukaan? Hallitus on asettanut tavoitteeksi, että koulutus- ja osaamistaso nousevat kaikilla koulutusasteilla, oppimiserot kaventuvat ja koulutuksellinen tasa-arvo lisääntyy. Lisäksi tavoitteeksi on asetettu, että lapset ja nuoret voivat hyvin. Koulutus on paras turva syrjään jäämistä ja näköalattomuutta vastaan.

Näihin tavoitteisiin päästään mm. sillä, että parannamme taiteen ja kulttuurin saatavuutta ja saavutettavuutta. Taide- ja kulttuurikasvatus osana varhaiskasvatusta sekä peruskoulun taito- ja taideaineet rakentavat koko taidekasvatuksen perustan. Lisäksi meillä on taiteen perusopetuksen järjestelmä, joka on maailmanlaajuisesti verraten ainutlaatuinen. Järjestelmä mahdollistaa pitkäjänteisen, tavoitteellisen ja tasolta toiselle etenevän eri taiteenalojen (arkkitehtuuri, kuvataide, käsityö, mediataiteet, musiikki, sanataide, sirkustaide, tanssi, teatteritaide) opiskelun varhaislapsuudesta aikuisikään tukien elinikäistä oppimista.

Taiteen perusopetuksen oppilaitosten, vapaan sivistystyön, lastenkulttuurikeskusten sekä muiden vastaavien yhteisöjen taide- ja kulttuurikasvatus tavoittaa kymmeniä tuhansia lapsia, nuoria ja aikuisia joka viikko. Koululaisten kiinnostus taiteen ja kulttuurin harrastamiseen on suurta. Uudessa tutkimuksessa suomalaiset lapset vastasivat, että he haluaisivat mieluiten harrastaa nimenomaan valokuvausta, tanssia ja musiikkia. Tasa-arvoiset harrastamisen mahdollisuudet tulee turvata jokaiselle, asuinpaikasta tai muista lähtökohdista riippumatta.

Taiteen perusopetus luo sitä pohjaa, johon taiteen ja kulttuurin tulevien ammattilaisten kouluttaminen sekä taiteen ja kulttuurin kuluttajiksi kasvaminen perustuu. Uskoisin, että tästä salillisesta reilusti suurin osa on ollut tämän hienon suomalaisen innovaation piirissä.

Tätä haluamme vahvistaa tasokorotuksin ensi vuodesta lähtien. Perusta on oltava kunnossa niille, jotka haluavat ja pääsevät teidän lailla tekemään työkseen kulttuuria ja taidetta sekä myös heille, joille taide ja kulttuuri antaa laajuutta ja iloa harrastuksena koko elämään.

Hyvät taiteen ja kulttuurin ystävät,

Suomi ja koko maailma elävät jatkuvassa muutoksessa: Digitalisaatio, automaatio ja tekoäly muuttavat maailmaamme kiihtyvällä tahdilla. Työelämän muutos on väistämätön.  Emme vielä osaa ennustaa, millaisiksi teidän nykyisten opiskelijoiden työpaikat tulevaisuudessa muodostuvat ja työelämä muuttuu.  

Taide, kulttuuri, koulutus ja tutkimus ovat juuri niitä työkaluja, joilla muutokseen voidaan sopeutua ja joilla tulevaisuutta voidaan muokata haluamaamme suuntaan. Luovien alojen osaajista löytyy kapasiteettia, jota ei maassamme ole vielä aivan ymmärretty eikä osattukaan ottaa täysin käyttöön.

Taide kehittää luovuutta ja tätä kykyä asioiden ja merkitysten yhdistelemiseen me totisesti tässä ajassa tarvitsemme. Taide ja kulttuuri ovat ihmisenä olemisen ytimessä. Niiden uutta luova ja hyvinvointia lisäävä voima säteilee elämän kaikille osa-alueille. Päivänselvää, tutkimusten mukaankin on, että taiteelliseen toimintaan osallistuminen voi opettaa itsetuntemusta, tunnetaitoja ja vuorovaikutuskykyjä sekä parantaa koulussa ja työssä menestymistä. Taiteen ja taiteellisten menetelmien käytön on todettu tukevan oppimista niin oppilaitoksissa kuin työyhteisöissä.

Jatkuva muutos koskee myös taidetta, taidealoja, taiteen toimintaympäristöä sekä taiteellisen työskentelyn lähtökohtia. Taiteen ja taiteilijan yhteiskunnallista asemaa ja taiteen edistämisen tukirakenteita pitää peilata tähän muutokseen. Valtion tehtävänä on edistää taide- ja kulttuuripolitiikan keinoin taidetta ja luoda mahdollisimman suotuisat olosuhteet taiteen tekemiselle. Laadukkaan taidekoulutuksen sekä taiteen ja taiteellisen tutkimuksen lisäksi tarvitaan lukuisia muitakin toimia taiteen ja kulttuurin alueilla.

Kulttuuri, taide ja sivistys on saanut hallitusohjelmassa enemmän huomiota kuin aikoihin. Ohjelma kytkee kulttuurin yksiselitteisesti sivistykseen ja tunnustaa taiteen ja kulttuurin itseisarvoisen merkityksen sekä sen roolin demokratian ja sananvapauden vahvistajana.

Kulttuuripolitiikkaa koskevat toimet on ohjelmassa koottu kahden tavoitteen alle. Toinen tavoite toimenpiteineen koskee luovien alojen mahdollisuuksia työpaikkojen lisääntymisen, työntekijöiden työskentelyedellytysten ja talouden kannalta. Toinen tavoite koskee kulttuurin toimintaedellytysten vahvistumista ja kulttuuripalvelujen parempaa saavutettavuutta siihen kuuluvine eri toimenpiteineen.

Hyvät kuulijat, yliopiston henkilökunta ja opiskelijat,

Yliopiston vaikuttavuus syntyy erityisesti korkeatasoisen opetuksen ja tutkimuksen ja taiteellisen toiminnan kautta. Yliopistoille halutaan nyt antaa työrauhaa niiden oman toiminnan kehittämisessä.

Parhaimpaan lopputulokseen päästään, kun kehittämisideat ja näkemykset nousevat korkeakouluyhteisöstä ja korkeakoulun toiminnasta, teidän omasta strategiastanne. Ajatuksena siis on, että jokainen korkeakoulu voisi löytää oman vahvuutensa kansainvälisessä kilpailussa ilman ulkopuolista sanelua. Kansainvälisissä vertailuissa Taideyliopisto onkin hienolla tavalla onnistunut – parhaiten suomalaisista korkeakouluista – jatkakaa samaan malliin!

Taideyliopisto on suomalaisessa yliopistokentässä ainutlaatuinen yliopisto, jossa yhdistyy usean eri taiteen alojen ylin opetus, tutkimus ja taiteellinen toiminta. Teidän tehtävä on pitää vapaa taide vapaana. Taiteen vapaus on nimittäin yhtä tärkeä arvo kuin tieteen vapaus. Molemmissa elää uutta luova, kriittinen voima.

Se ei ollut ihan sattumaa, että kolme vahvaa taideyliopistoa haluttiin leipoa yhdeksi kokonaisuudeksi. Haluttiin, että alojen välinen vuorovaikutus vahvistaa vapaita taiteita yhdessä ja erikseen ja luo pohjaa uudenlaiselle luovalle taloudelle ja kulttuurille. Teidän vastuullinen tehtävä on myös uudistaa koko yhteiskuntaa. Ei ihan pieni tehtävä. Hyvää virtaa siihen!

Lopuksi

Erityisesti teille opiskelijoille haluan sanoa vielä muutaman sanan. Olette hurjan siivilän läpi tänne valikoituneet ja olette kykynne ja lahjakkuutenne toden totta jo osoittaneet. Nyt eteenne avautuu kaikki mahdollinen ja hieman mahdotonkin mielenkiintoinen sekä inspiroiva tieto sekä taito. Luottakaa sisällä palavaan innostukseenne, oikeaan paikkaan se vie.

Portugalilainen runoilija Fernando Pessoa on kirjoittanut hienon runon, joka löytyy ei niin sattumalta myös gradustani, mutta tuntuu jotenkin oikealta myös tässä nyt lausua.

Ollaksesi suuri, ole kokonainen:
Älä mitään itsessäsi liioittele, äläkä sulje pois.
Ole kaikki kaikessa.
Pane kaikki mitä olet pienimpäänkin mitä teet.
Niin koko kuukin mahtuu joka lampeen,
Koska se loistaa korkealta.

Näillä ajatuksilla haluan valtiovallan puolesta toivottaa Taideyliopiston opiskelijoille ja henkilökunnalle menestystä, rohkeutta, löytämisen ja oppimisen iloa sekä riemua alkavana lukuvuonna!