Tiedote 16.9.2020: Vuoden 2021 budjetilla terveyttä, työtä ja hyvinvointia

Hallitus on päässyt sopuun valtion ensi vuoden budjetista. Ajat ovat maailmanlaajuisen ja Suomeakin koettelevan koronapandemian seurauksena terveyden, talouden ja ihmisten hyvinvoinnin kannalta haasteelliset, ja tulevaisuus ei ole tiedossa.

– Koronan takia emme tiedä mitä tuleman pitää. Epävarmoissa olosuhteissa on ensiarvoisen tärkeää, että hallituksella on kyky yhdessä etsiä ja löytää ratkaisuja tähän haastavaan aikaan sekä luoda valoisia näkymiä tulevaan, kommentoi saavutettua budjettisopua kansanedustaja Hanna Kosonen.

Talousarviossa on varauduttu koronan hoidosta ja testaamisesta aiheutuviin menoihin ja osoitettu tukea kunnille ja sairaanhoitopiireille. Budjetissa näkyvät myös parlamentaarisesti sovitut hävittäjähankinnat. Budjettiesityksen alijäämä on 10,7 miljardia euroa.

– Nyt ensimmäinen tavoitteemme on koronakriisin voittaminen, ja siksi tarvitsemme korkealle tasolle nostetun testaus- ja jäljitystoiminnan jatkamista sekä elvyttävää finanssipolitiikkaa. Pidemmällä aikajänteellä tulevaisuudessa velkaantumista on tietenkin onnistuttava hillitsemään, sanoo Kosonen.

Teollisuuden ja viennin vakaata toimintaympäristöä vahvistettiin budjettiriihessä. Energian verotusta pitää heikossa suhdannetilanteessa tarkastella sekä teollisuuden ja työllisyyden näkökulmasta sekä ilmastonmuutoksen torjumisen näkökulmasta. Ensi vuonna toteutetaan tasapainoinen energiaverouudistus ja päästökauppakompensaatio korvataan teollisuuden sähköistämisen ja uudistamisen tuella. Se auttaa suomalaisia ympäristökriteereiltään tiukkoja vientiyrityksiä kilpailussa erityisesti Euroopan ulkopuolisilla markkinoilla. Teollisuuden sähkövero lasketaan kerralla alhaisimmalle EU:n sallimalle tasolle. Infrainvestointeihin eri puolilla Suomea panostetaan.

– Energiaverouudistus ja sähköistymistuki tukevat kotimaisen teollisuuden kilpailukykyä ja investointeja uusiutuvaan energiaan, summaa Kosonen.

– Budjettiehdotuksessa on erityisen hyvää myös Veikkauksen tulojen alenemaan liittyvä päätös eli se, että sosiaali- ja terveys- sekä liikunta-, kulttuuri- ja nuorisopalvelut turvataan seuraavat vuodet. Jatkoon jäivät lainsäädäntöratkaisut, joilla palvelujen rahoitus pysyy hyvällä tasolla 2023 vuoden jälkeen, toteaa Kosonen.