Tiedote 19.9.2017: Päiväkotien ryhmäkokojen ylityksiin puututtava

Keskustan kansanedustaja Hanna Kosonen on tehnyt opetusministeri Sanni Grahn-Laasoselle kirjallisen kysymyksen varhaiskasvatuksen ryhmäkokojen ylittymisestä. Kosonen on saanut päiväkotien henkilökunnalta eri puolilta Suomea huolestuttavaa palautetta siitä, miten monet kunnat säästävät lainvastaisesti sallimalla jatkuvasti päiväkotien ylisuuret ryhmäkoot.

– Lain mukaan päiväkotien ryhmäkoot saavat ylittyä tilapäisesti ja satunnaisesti, mutta ylitys ei saisi kestää edes kokonaista hoitopäivää, eduskunnan sivistysvaliokunnan jäsen Kosonen selventää. – Käytännössä ylisuuret ryhmäkoot ovat kuitenkin monien päiväkotien arkea päivästä toiseen, koska kunnat tulkitsevat ohjeistusta kirjavasti. Tilanne on kestämätön niin henkilökunnalle kuin lapsille.

Osa ongelmallisesta kuviosta rakentuu puolipäiväisesti hoidossa olevien lasten määrän lisääntymisestä. Vaikka puolipäiväiset lapset eivät virallisesti saisi olla hoidossa samaan aikaan, kunnat ovat löytäneet porsaanreikiä vaatimuksen kiertämiseen. Lisäksi joissakin päiväkodeissa säästöjä haetaan varhaiskasvatuslain tavoitteiden vastaisesti sillä, ettei sijaisia hankita henkilöstön sairauslomien ja koulutuspäivien ajaksi.

Kosonen vieraili alkusyksyllä neljässä hienosti toimivassa päiväkodissa Kansanedustajat päiväkodeissa -teemaviikon tiimoilta. Hän haluaa muistuttaa muitakin päättäjiä siitä, että lainmukaiset ryhmäkoot mahdollistavat lasten yksilöllisen huomioinnin ja auttavat kasvattajia jaksamaan tärkeässä työssään.

– Päättäjät voisivat tarkistaa ryhmäkokotilanteen omassa kunnassaan, Kosonen vetoaa. – Lisäksi ministeriön on alettava valvoa päiväkotien ryhmäkokojen ylittymistä ja tarkennettava henkilöstömitoitusta koskevaa ohjettaan.

Opetusministeri Sanni Grahn-Laasosen täytyy antaa kansanedustaja Hanna Kososen kirjalliseen kysymykseen vastaus kolmen viikon kuluessa.

 

Lisätietoja:
Kansanedustaja Hanna Kosonen
Puh. 040 717 1114