Tiedote 20.6.2017: Keskustalaiset sivistysvaliokunnan jäsenet: Ammatillisen koulutuksen reformi tuo toivoa koulutuksen kentälle

Eduskunnan sivistysvaliokunnan keskustalaiset jäsenet iloitsevat ammatillisen koulutuksen reformin etenemisestä.

Kansanedustaja Tuomo Puumalan johtama eduskunnan sivistysvaliokunta sai tänään valmiiksi reformilainsäädäntöä koskevan mietintönsä. Eduskunnan suuri sali ehtii käsitellä reformin vielä kevätkauden aikana ja uusi lainsäädäntö astuu voimaan suunnitellusti vuoden 2018 alussa.

– Kauan odotettu ja koulutuksen kentällä toivottu ammatillisen koulutuksen reformi on tämän hallituskauden tärkeimpiä uudistushankkeita. Reformi vastaa ennen kaikkea työelämän murrokseen. Työpaikolla tapahtuvan oppimisen lisäämisen ja aiempaa laajempien tutkintojen myötä työelämä ja koulutus saadaan kohtaamaan paremmin.

Reformi antaa koulutuksen järjestäjille välineitä toteuttaa omia uudistuksiaan. Byrokratiaa puretaan ja raskaita rakenteita kevennetään.

– Esimerkiksi nuorten ja aikuisten koulutuksen raja-aidat poistuvat. Lisäksi uusi rahoitusjärjestelmä antaa kannusteita esimerkiksi koulutuksen keston tiivistämiseen.

Ammatillisen koulutuksen reformin keskeinen ajatus on opintojen henkilökohtaistaminen. Jokaisella opiskelijalle räätälöidään oma henkilökohtainen opintopolku.

– Tämä vastaa myös esillä olleeseen huoleen lähiopetustuntien vähenemisestä. Resursseja voi suunnata tehokkaammalla tavalla. Kun osa opiskelijoista keskittyy nykyistä enemmän opiskeluun työpaikoilla, voidaan osalle tarjota enemmän kontaktiopetusta oppilaitoksissa.

Valiokuntakäsittelyn aikana hallituksen esitys käytiin vielä tarkasti läpi. Valiokunnassa kuultiin yli sataa asiantuntijaa. Lain pykäliin tehtiin lähes kolmekymmentä muutosta ja lisäksi valiokunta hyväksyi neljä lausumaa.

– Edellytämme, että uudistuksessa on seurattava erityisen tarkasti koulutuksen saavutettavuutta, nuorten syrjäytymisen ehkäisyä ja työpaikoilla tapahtuvalle oppimiselle asetettujen tavoitteiden toteutumista. Seurannan pohjalta on oltava herkkyyttä reagoida ja tehdä tarvittavia muutoksia lainsäädäntöön.

Keskustan kansanedustajat eduskunnan sivistysvaliokunnassa ovat valiokunnan puheenjohtaja Tuomo Puumala, valiokuntavastaava Marisanna Jarva, Hanna Kosonen, Ulla Parviainen ja Pekka Puska. Lisäksi valiokunnan varajäsen Petri Honkonen on osallistunut valmisteluun keskeisellä tavalla Keskustan ammatillisen koulutuksen reformityöryhmän puheenjohtajana.