Tiedote 24.11.2017: Keskustalaiset eduskunnan sivistysvaliokunnan jäsenet: Korkeakoulutuksen on oltava kaikkien saavutettavissa

Medialle pe 24.11.2017 klo 13.00, julkaistavissa heti

Eduskunnan sivistysvaliokunnan keskustalaiset jäsenet Tuomo Puumala, Hanna Kosonen, Marisanna Jarva, Ulla Parviainen ja Pekka Puska vaativat, että korkeakoulutus on yhdenvertaisesti kaikkien ihmisryhmien saatavilla. Opetus- ja kulttuuriministeriössä valmistellaan parasta aikaa korkeakouluvisiota, jonka yhtenä tavoitteena on saada puolet nuorista suorittamaan korkeakoulututkinto. Tavoite on kannatettava, mutta sen saavuttamiseksi on välttämätöntä, että korkeakoulun ovet ovat aidosti avoinna kaikille. Jokaisella on oltava mahdollisuus kouluttautua niin pitkälle kuin kyvyt ja motivaatio riittävät.

Kansanedustajat esittävät kansallisen korkeakoulutuksen saavutettavuussuunnitelman laatimista. Suunnitelman pohjaksi tulee selvittää eri ihmisryhmien lähtökohdat hakeutua korkeakoulutukseen. Jo ennestään on tiedossa, että lähes 60 prosenttia korkeakouluissa opintonsa aloittavista on tyttöjä ja että vanhempien matala koulutustaso periytyy voimakkaasti myös seuraavalle sukupolvelle. Suomen kaltaisessa tasa-arvoisessa maassa on kestämätöntä, että sukupuoli ja sosiaalinen tausta vaikuttavat näin vahvasti nuorten opinpolkuun. Saavutettavuussuunnitelmassa on määriteltävä tarvittavat toimenpiteet, jotta jokainen voi yhdenvertaisesti taustastaan riippumatta hankkia korkeakoulututkinnon.

Korkeakouluun hakeutuminen voi vaikeutua myös, jos sopivaa hakukohdetta ei ole saatavilla riittävän läheltä. Korkeakoulutuksen saavutettavuuden parantamiseksi on pidettävä huolta korkeakouluverkon riittävästä alueellisesta kattavuudesta. Alueelliset erot korkeakoulutettujen määrässä ovat kasvaneet huolestuttavan suuriksi, mikä osaltaan on haaste koulutustason nostamiselle.

Keskusta haluaa pitää kiinni maksuttomasta korkeakoulutuksesta, koska ilman sitä on turha puhua yhdenvertaisista koulutusmahdollisuuksista. Suomessa on pidettävä tinkimättömästi huolta siitä, ettei varallisuus muodostu esteeksi missään koulutuspolun vaiheessa. Koulutuksen tulee olla maksutonta jatkossakin.

 

Keskustan kansanedustajat:
Tuomo Puumala, Sivistysvaliokunnan puheenjohtaja
Hanna Kosonen, Sivistysvaliokunnan jäsen
Marisanna Jarva, Sivistysvaliokunnan jäsen
Ulla Parviainen, Sivistysvaliokunnan jäsen
Pekka Puska, Sivistysvaliokunnan jäsen