Tiedote 31.8.2017: Keskustan Kosonen iloitsee panostuksista uusiutuvaan energiaan

Kansanedustaja Hanna Kosonen (kesk) on tyytyväinen talousarvioesityksen 48 miljoonan euron lisäsatsauksiin uusiutuvaan energiaan ja puhtaisiin teknologioihin. Kokonaisuudessa keskitytään etenkin liikenteen ja energiatuotannon päästöjen vähentämiseen.

– Energiamurros on vahvasti käynnissä, ja kansainväliset rahavirrat kääntyvät fossiilitaloudesta uusiutuviin energiamuotoihin. Suomen on tärkeä olla etulinjassa uusien teknologioiden kehittämisessä ja investoinneissa, keskustan energia-, ilmasto- ja ympäristöpoliittista ohjelmatyöryhmää vetävä Kosonen painottaa.

Uuden energiateknologian investointeja vauhditetaan 20 miljoonan euron lisävaltuudella. Uusiutuvan energian tuella voidaan edistää muun muassa aurinkosähköä ja energiatehokkuutta parantavia ratkaisuja.

Kosonen näkee Suomessa edelläkävijäpotentiaalia esimerkiksi biokaasuteknologian ja muiden liikenteen uusien polttoaineiden saralla. Siksi hän kehuu vähäpäästöiseen liikenteeseen tähtäävää rahoitusta, joka pitää sisällään muun muassa biokaasutankkausasemien ja sähköautojen latausverkoston alueellisen rakentamisen sekä julkisen liikenteen sähköistämisen tukemisen.

– Esitetyt toimet ovat merkittäviä askelia ilmastonmuutoksen torjumisessa, mutta myös paikallisten vahvuuksien käyttöönotossa, Kosonen kiittää puoluetovereitaan energia- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikaista ja liikenneministeri Anne Berneriä, joiden hallinnonalat ovat päävastuussa kansallisen energia- ja ilmastostrategian toimeenpanosta.

 

Lisätietoja:

Kansanedustaja Hanna Kosonen, puh. 040 717 1114