Tiedote 7.7.2017: Kosonen esittää eläkkeensaajien asumistukeen suojaosaa

Kansanedustaja Hanna Kosonen (kesk.) laajentaisi asumistuen suojaosuuden myös eläkkeensaajia koskevaksi. Eläkkeensaajan asumistukea koskevassa laissa ei ole samanlaista säännöstä ansiotulovähennyksestä, jollainen on laissa yleisestä asumistuesta.

– Työttömän asumistuen määrää laskettaessa tuensaajan yhteenlasketuista ansiotuloista suojataan 300 euroa kuukaudessa. Asumistukea saava pienituloinen eläkeläinen puolestaan menettää asumistukensa, jos tekee töitä.

Erityisesti Kosonen toivoisi esittämällään muutoksella autettavan niitä koko ikänsä tai suurimman osan siitä työkyvyttömyyseläkkeellä olleita henkilöitä, joilla ei ole ollut vamman tai muun sairauden vuoksi mahdollisuutta tulonhankintaan ennen eläköitymistään ja tulotaso on jäänyt alhaiseksi.

– Kyse olisi työkyvyttömyyseläkkeellä oleville tärkeästä muutoksesta, joka mahdollistaisi lisätulojen hankinnan vamman tai sairauden sallimissa puitteissa. Muutos olisi linjassa hallituksen tavoitteen kanssa selkeyttää sosiaaliturvajärjestelmää osatyökykyisten työllistymistä kannustavaksi ja edistäväksi.

Kosonen teki asiasta kirjallisen kysymyksen, jonka vastauksessa sosiaali- ja terveysministeri Pirkko Mattila muun muassa totesi, että hallitusohjelman osatyökykyisten työllistämisen edistämistä ja osatyökykyisten työmahdollisuuksien parantamista koskevassa kärkihankkeessa selvitetään, miten työkyvyttömyyseläkettä ja ansiotuloja voitaisiin sovittaa yhteen niin, että se ei johtaisi kannustinloukkuihin ja että työn vastaanottaminen olisi aina taloudellisesti kannattavaa. Työryhmän loppuraportti valmistuu kesän aikana.

Professori Juho Saaren johtaman työryhmän toimenpide-ehdotukset eriarvoistumiskehityksen pysäyttämiseksi on puolestaan tarkoitus luovuttaa hallitukselle keväällä 2018. Ehdotuksissa on määrä kiinnittää huomiota muun muassa tulonsiirtojärjestelmien uudistamiseen, kansanterveyteen, asumisen tukiin, ylivelkaantumiseen ja työllistäviin toimenpiteisiin.

Kosonen toivoo raporteista konkretiaa nimenomaan työkyvyttömyyseläkkeellä olevien taloudellisen aseman parantamiseen.

– Olen vakuuttunut, että asumistuen suojaosa olisi järkevää laajentaa eläkkeensaajille.