Mielipide: Alueelle päätösvalta kaivostoiminnasta

Meitä Järvi-Suomen asukkaita on viime aikoina huolestuttanut kaivostoiminnan varaukset ja malminetsintäluvat herkille kotiseuduillemme. Suomi onkin vertailuissa maailman houkuttelevin maa kaivosalalla, mikä ei välttämättä ole kaikilta osin mairitteleva kärkisija.

Kaivoslakia ollaan uudistamassa parhaillaan työ- ja elinkeinoministeriössä. Hallitus on yhdessä linjannut, että uudistuksessa vahvistetaan kuntien päätösvaltaa esimerkiksi kaavoituksen avulla ja parannetaan kiinteistön- ja maanomistajien asemaa. Keskustalle on erittäin tärkeää, että paikalliset ihmiset ja alueiden omistajat saavat itse päättää, halutaanko kaivoksia seudulle. On tarkkaan harkittava suhteessa ympäristövaikutuksiin ja muihin elinkeinoihin kuten matkailuun nähden, onko kaivostoiminta järkevää aloittaa.

Kaivoslakia uudistetaan myös siten, että ympäristövaikutukset otetaan huomioon mahdollisimman aikaisessa vaiheessa ja että kaivos- ja ympäristölainsäädäntö sekä luvitus kulkevat käsi kädessä. Ympäristövastuita on syytä kiristää, jotta haittojen aiheuttaja todellisuudessa maksaa kulut, mikäli kaivoksesta aiheutuu ympäristöhaittoja. Myös uuden teknologian, jolla voidaan korvata nykyisiä mineraalipohjaisia ainesosia uusiutuvilla luonnonvaroilla, on oltava kehittämisen keskiössä.

Erityisen herkät ja ekologisesti korvaamattomat alueet pitäisi kokonaan jättää kaivostoiminnan suunnittelulta rauhaan. Jo kaivostoiminnan suunnittelu luo turhaa epävarmuutta seuduille, joille joka tapauksessa ei myönnettäisi lupaa.

Saimaalla on ollut ja on edelleen kaivostoimintaa. Uusien hankkeiden suhteen lainsäädäntöä tulee muuttaa siten, ettei millekään riskialttiille hankkeelle esimerkiksi Saimaan alueella luoda mahdollisuuksia. Kaivoksia ja niiden mineraaleja tarvitsemme, mutta emme hinnalla millä hyvänsä.

Hanna Kosonen
Kansanedustaja (kesk)
Savonlinna

Jari Leppä
Kansanedustaja (kesk)
Pertunmaa

8.12.2020 | |