Tiedote: Viimeinkin saamme sähkön siirtohinnat kuriin

Elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk.) tänään esittelemä sähkömarkkinalaki katkaisee sähkölaskujen nousukierteen, joka alkoi Kataisen (kok.) hallituksen päätösten myötä vuonna 2012. Tavoitteena tuolloin oli toimitusvarmuuden lisääminen, mutta monopoliasemassa olevat sähköverkkoyhtiöt ovat keränneet asiakkailtaan ylisuuria voittoja siirtohintoja nostamalla.

– Nyt saamme lakimuutoksen myötä vihdoin käännettyä sähkön siirtohinnat laskuun. Säänkestävä sähköverkko on huoltovarmuuskysymys, mutta hintojen on oltava kohtuulliset, sanoo talousvaliokunnan varapuheenjohtaja, kansanedustaja Hanna Kosonen (kesk.).

Hallituksen esityksessä puututaan siirtohintoihin erityisesti neljällä keinolla.

Säävarmuutta lisäävien investointien toteuttamiseen annetaan kahdeksan vuotta lisäaikaa. Tämän avulla vältetään suuria kertainvestointeja, jotka näkyisivät laskussa.

Verkkojen rakentaminen ja vahvistaminen täytyy jatkossa tehdä kustannustehokkaasti. Yli-investointeja esimerkiksi tarpeettomaan maakaapelointiin ei enää sallita.

Siirtomaksujen vuotuinen korotuskatto puolitetaan nykyisestä 15 prosentista 8 prosenttiin. Lisäksi sähkönkäyttäjille ja energiayhteisöille tulee oikeus rakentaa erillisiä linjoja kiinteistörajan yli pientuotannon lisäämiseksi ilman erillistä lupaa jakeluverkonhaltijalta.

Näiden keinojen avulla Energiavirasto painaa jakeluverkkoyhtiöiden sallitun tuottoasteen neljään prosenttiin heti ensi vuoden alusta, eli alemmas kuin koskaan aiemmin.

– Jatkossa jakeluverkkoyhtiöt voivat kerätä asiakkailtaan 350 miljoonaa euroa vähemmän kuin vuonna 2020, toteaa Kosonen.

Pitkällä aikavälillä siirtohinnat tulevat laskemaan koko Suomessa. Aikataulu riippuu siitä, minkä jakeluverkkoyhtiön alueella asuu.

– Aivan seuraavassa sähkölaskussa hinnat eivät putoa. Tärkeintä on, että korotuskierteelle saadaan vihdoin loppu, Kosonen iloitsee.

28.1.2021 | |