Puhe Eläkeliiton Kerimäen yhdistyksen 50-vuotisjuhlassa

Hyvä Kerimäen eläkeliiton aktiivit, hyvät juhlavieraat,

Eläminen vaatii rohkeutta, ja vanheneminen sitä vasta vaatiikin. Tuula-Liina Varis on oivallisesti todennut. Elämässähän ei ole turvatakuita missään kohtaa ja elämän kuluessa voi joko opetella pitämään tästä seikkailumatkasta ja tulemaan toimeen seikkailijan eli itsensä kanssa tai asettua vasten elämän käänteitä. Mitä kauemmin on elänyt sitä enemmän näitä mahdollisuuksia itsensä kanssa sovintoon elo on takuulla tarjoillut.

Juhlimme tänään Kerimäen eläkeliiton 50-vuotista taivalta. Paljon on muuttunut eläkeläisten olemus ja toiminta näissä vuosissa. Tällä hetkellähän lapsuus kestää ehkä 10 vuotta, nuoruus seuraavat vuosikymmenet, minä 45-vuotiaana olen varhaisen keski-iän kynnyksellä, mutta sitten nopeasti reilu 60-vuotiaat ovatkin eläkeläisiä. Työiän jälkeinen aika voi kestää useita vuosikymmeniä. Nykyiset eläkeläiset ovat virkeitä, aktiivisia, vanhenemiseltaan ja elämältään omatoimisia rohkeita maailmankansalaisia. 50 vuotta sitten eläkeliiton toiminta ja eläkeläisten asema oli varsin toisenlainen. Edelleen eläkeliiton tärkein tavoite on erityisen kannatettava eli ikäystävällinen Suomi.

Hyvät juhlavieraat,

Ikäystävällisempään Suomeen teemme hyvässä vauhdissa matkaa, mutta ainahan matka voisi olla joutuisampi ja teot rivakammin toteutuvia. Listaan nyt tässä muutamia. Kantavana teemana teoissa on sekä/että ajattelu joko/tain sijaan.

Ensiksikin Suomi pienenä osaamisella pärjäävänä maana tarvitsee kaiken ikäisiä taitajia. Osa-aikatyöstä on puhuttu paljon lapsiperheiden kohdalla, mutta samalla tavalla tulisi mahdollistaa eläkeiän kynnyksellä tai sen jälkeen osa-aikainen työntekeminen asianosaisen näin halutessaan. Meillä on valtava osaamisreservi teidän väessä, joka nyt on osin käyttämättä.

Toiseksi olisi olennaista viimeinkin tunnistaa ja tunnustaa eläkeikäisten laaja kirjo. Karrikoiden suomalaisten palvelut asumisesta lähtien on kohdennettu täysin omatoimisille työkykyisille tai laajaa hoitoa tarvitseville. Tältä väliltä puuttuvat esimerkiksi kohtuuhintaiset asumisvaihtoehdot, joissa olisi sopivasti turvaa ja yhteisöllisyyttä.

Kerimäen eläkeliitto on oiva esimerkki ikäihmisten suurimmaksikin haasteeksi luetun yksinäisyyden hoidossa. 50-vuotias yhdistys ja erityisesti te aktiivitoimijat olette koonneet väkeä yhteen erilaisten harrastusten, koulutusten ja matkojen merkeissä. Toivotaan, että karaokeakin kohta pääsette taas laulamaan. Monenlaista ohjelmaa yksinäisyyden poistoon on ollut, mutta nämä toimet tulisi saada koko maahan ja myös ihan kaikkien meidän käyttöön. Puhelinsoitto sukulaiselle kerran viikossa voi olla jo päivän tai viikon pelastus. Tärkeä kohtaaminen.

Kerimäen eläkeliitto on näin tässä ajassa sanottuna keski-iän kynnyksellä. Te aktiivit teette äärettömän tärkeää työtä niin alueemme kuin toistemme hyväksi. Suuri kiitos työstänne. Yhteisiä tavoitteita on tulevaisuuteenkin.

Paljon onnea 50-vuotiaalle ja erityisen pitkää ikää!

Kerimäellä 6.9.2021