Rajaseutujen tietoliikenneyhteydet turvattava

Kansanedustaja Hanna Kosonen (kesk) on esittänyt maan hallitukselle kirjallisen kysymyksen rajaseutujen tietoliikenneyhteyksien heikkenemisestä ja asian korjaamisesta.

Kosonen kysyy, mitä hallitus aikoo tehdä, että toimivat tietoliikenneyhteydet turvataan Kaakkois- ja Itä-Suomessa ja miten varmistetaan se, että myös itäisen Suomen asukkaille tarjotaan mahdollisuudet etätyöhön, etäopiskeluun ja hyödyntämään digitalisaation suomat mahdollisuudet. Lisäksi hän on huolissaan siitä, kuinka turvataan raja-alueiden asukkaiden turvallisuus ja viranomaisten toimintaedellytykset.

Kysymyksessä, jonka on Kososen lisäksi allekirjoittanut Hanna Holopainen (vihr), Vesa Kallio (kesk)  ja Markku Siponen (kesk), todetaan että toimivat tietoliikenneyhteydet kuuluvat elämisen, työskentelyn ja harrastamisen perusedellytyksiin. Tietoliikenneyhteydet ovat myös turvallisuuskysymys.

Kaakkoisen ja itäisen rajaseudun mobiiliyhteydet ovat entisestään huonontuneet, kun teleoperaattorit ajavat alas 3G:n. Ihmiset eivät ole yhdenvertaisessa asemassa yhteyksien huononemisen jälkeen. Tuhansille rajakuntien asukkaille palvelut eivät ole saatavilla sähköisinä. Yrittäminen on haasteellista netin ja puhelimen takkuamisen vuoksi, etäopiskelu tai etätyö onnistuu vain silloin tällöin ja hyvällä tuurilla. Monet asiat vaativat laajaa kaistaa ja liian usein kaista ei riitä edes yksinkertaisten lomakkeiden täyttöön.

Hyvinvointipalvelut digitalisoituvat ja yhä suurempi osa palveluista on jo siirtynyt tai siirtyy verkkoon. Tämä on monesti toimiva ratkaisu, jos vain yhteydet toimisivat. Jos hätätilanteessa ensihoitaja ei keikallaan saa yhteyttä lääkäriin kuin juoksentelemalla ympäri autettavan pihaa, niin etävastaanotto lääkärin tai sairaanhoitajan kanssa sekä potilaan hoitaminen on mahdotonta.

Kyse on terveysturvallisuuden lisäksi myös laajasti muusta turvallisuudesta. Rajavartiolaitos tarvitsee moitteettomasti toimivat yhteydet jo teknisen rajavalvonnan vuoksi. Toimivia yhteyksiä tarvitsee myös luonnossa liikkuva. Eivätkä valvontakamerat kodeissa, mökeillä tai pihoilla toimi ilman yhteyksiä.

Yrittämisen sekä matkailuelinkeinojen tukemista ja raja-alueiden asuttuna pitämistä pidetään tärkeänä, mutta samaan aikaan kaiken tämän yksi perusedellytys eli puhelin- ja tietoliikenneyhteyksistä ei toimi. Asiaan on pikaisesti saatava muutos.

Kirjallinen kysymys kokonaisuudessaan täällä:

https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Kysymys/Sivut/KK_110+2023.aspx