Mielipide: Savonlinnan keskussairaalan taso on turvattava

Kirjoitus on julkaistu Itä-Savo-lehdessä 2.9.2020.   Huoli palveluista ja pelko tulevasta on värittänyt viime aikojen keskusteluja. On selvää, että meillä savonlinnalaisilla päättäjillä on vahva tahto Savonlinnan keskussairaalan tason säilyttämiseen ja siten palvelujen turvaamiseen alueen asukkaille. Viime syksynä Itä-Savon sairaanhoitopiiri kävi…

Kannanotto: Hoitovelan purkuohjelma tarvitaan pikaisesti

Kannanotto 1.9.2020. Keskustan kansanedustaja, edellinen tiede- ja kulttuuriministeri ja hallituksessa sosiaali- ja terveysasioista Keskustan puolesta neuvotellut Hanna Kosonen kysyy, missä viipyy sosiaali- ja terveysministeriön esitys ohjelmaksi viime kuukausina pidentyneiden hoitojonojen ja hoitovelan purkamiseksi. Kosonen muistuttaa, että tilanne on vakava ja…

Mielipide: Keskustan kanta Etelä-Savon sote-ratkaisuun on kirkas

Kirjoitus on julkaistu Länsi-Savon nettisivuilla 1.9.2020 ja lehdessä 2.9.2020. Kokoomuksen varapuheenjohtaja, kansanedustaja Antti Häkkänen kritisoi viime viikolla Keskustaa epäselkeydestä Etelä-Savon sote-ratkaisuun (Länsi-Savo 27.8.2020). Minua hän puolestaan kritisoi haastattelussaan siitä, että tiede ja -kulttuuriministerinä keskustan sote-neuvottelijana toimiessani hyväksyin soten lakiluonnoksen. Etelä-Savon…

Tiedote 12.8.2020: Inna Kallioinen Hanna Kososen ja Matti Vanhasen avustajaksi

Tiedote 12.8.2020 Keravalainen Inna Kallioinen on aloittanut työt keskustalaisten kansanedustajien Hanna Kososen ja Matti Vanhasen eduskunta-avustajana. Kallioinen on koulutukseltaan oikeustieteen maisteri. Hän on lisäksi aikaisemmin opiskellut informaatioverkostoja Aalto-yliopistossa. Aikaisemmin Kallioinen on työskennellyt valtiolla henkilöstöhallinnollisissa sekä valmistelevissa oikeudellisissa tehtävissä, Euroopan parlamentissa…

Kaivokset eivät sovi kaikkialle

Saimaan maisemiin tehdyt malminetsintävaraukset ovat nousseet otsikoihin ja kuohuttaneet ihmisten mieliä viime aikoina. Saimaan ystävänä ja alueen asukkaana olen kaivoshankkeista huolestunut: kaivokset voivat olla riski alueen herkälle järviluonnolle. Myös alueen kunnat ovat tyrmänneet hankkeita ja huomauttaneet, että Saimaan virkistys- ja matkailuarvot kärsisivät huomattavasti alueen kaivostoiminnasta.

Kolumni: Koronakriisistä uuteen alkuun

Ministeriö toteutti huhtikuussa kulttuurin, taiteen ja luovien alojen toimijoille laajan verkkokyselyn koronakriisin vaikutuksista kulttuuritoimijoiden toimintaedellytyksiin. Kyselyyn saatiin lyhyessä ajassa lähes 1600 vastausta eri taiteenalojen yhteisöiltä ja ammattilaisilta. Tämänkin kyselyn tulokset vahvistavat kuvaa siitä, että koronapandemia on koetellut taiteen ja kulttuurin toimialaa rajusti niin toiminnan kuin taloudenkin osalta.

Kolumni: Vastuu ja vapaus erilaisena kesänä 2020

Jo­kai­nen kesä on oman­lai­sen­sa. Tu­le­vaan ke­sään tämä pä­tee eri­tyi­sen pal­jon. Ke­säi­sin suo­ma­lai­set kai­vau­tu­vat ko­lois­taan, ha­keu­tu­vat ke­sä­ta­pah­tu­miin ja muu­ten­kin mui­den ih­mis­ten fyy­si­seen lä­hei­syy­teen pit­kän tal­vi­kau­den päät­teek­si. Tänä ke­sä­nä moni asia on toi­sin, mut­ta se ei tule te­ke­mään täs­tä ke­säs­tä yh­tään vä­hem­män tär­ke­ää. Kesä on eri­tyi­sen kai­vat­tu ja ter­ve­tul­lut juu­ri nyt.

Vappupuhe: Tavallisen arjen arvostus ja muita koronakevään oppeja

Kevät on ollut poikkeuksellista aikaa. Koronaviruspandemia on pyyhkäissyt yli koko maailman, eikä Suomikaan ole sen vaikutuksilta säästynyt. Vappuakin juhlimme vain etänä, mutta se on tänäkin vuonna työn, opiskelijoiden ja kevään juhla. Kiitos kaikille niille sankareille, jotka päivästä toiseen tekevät työtä ihmisten kanssa huolehtien siitä, että yhteiskunta toimii.