Kaivokset eivät sovi kaikkialle

Saimaan maisemiin tehdyt malminetsintävaraukset ovat nousseet otsikoihin ja kuohuttaneet ihmisten mieliä viime aikoina. Saimaan ystävänä ja alueen asukkaana olen kaivoshankkeista huolestunut: kaivokset voivat olla riski alueen herkälle järviluonnolle. Myös alueen kunnat ovat tyrmänneet hankkeita ja huomauttaneet, että Saimaan virkistys- ja matkailuarvot kärsisivät huomattavasti alueen kaivostoiminnasta.

Hallitus on onneksi parhaillaan uudistamassa kaivoslakia. Tavoitteena on parantaa kaivosten ympäristönsuojelua ja toimintaedellytyksiä. Uudistuksessa on tunnistettu, että luontoarvoiltaan korvaamattomia sekä muille elinkeinoille ja asumiselle tärkeitä alueita on syytä suojella nykyistä paremmin.

Paikallisten ja asianosaisten vaikutusmahdollisuuksien parantaminen antaa myös Saimaalla asukkaille nykyistä enemmän sanavaltaa kaivoksia koskevassa päätöksenteossa. Lisäksi hallitus huomioi, että yhteiskunnan tulee saada kohtuullinen korvaus yhteisten luonnonvarojemme hyödyntämisestä. Kaivosverosta on parhaillaan käynnissä selvitys, joka valmistuu ensi keväänä.

Kaivoslakiuudistuksessa kuullaan sidosryhmiä ja lainvalmistelu tehdään tutkittuun tietoon pohjautuen. Esitysluonnoksen lausuntokierros alkaa alustavan suunnitelman mukaan syyskuussa. Tavoite on antaa lakiesitys eduskunnalle vuodenvaihteen tienoilla.

Kaivosmineraalit ovat kansallinen rikkautemme. Niiden kysyntä teknologiateollisuudessa luo Suomelle taloudellisia mahdollisuuksia. Esimerkiksi akkujen kehittäminen ja valmistus ovat tärkeitä tekijöitä uusien ympäristöystävällisten teknologioiden kuten sähköautojen kannalta. Kaivokset eivät kuitenkaan sovi kaikkialle. Kansallismaisemamme ja puhdas luontomme ovat arvokkaita sellaisenaan.

Hanna Kosonen
Kansanedustaja
Tiede- ja kulttuuriministeri
Savonlinna

Kirjoitus on julkaistu mm. Itä-Savossa, Länsi-Savossa ja Etelä-Saimaassa 12.7.2020.