Tulevalla kaudella tavoitteena on antaa jokaiselle arvokas elämä

Keskustan puoluevaltuusto päätti juuri kokouksessaan lähteä sosiaalidemokraattien vetämään hallitukseen yhdessä vihreiden, vasemmistoliiton ja RKP:n kanssa.

Kansanedustaja Hanna Kosonen tuki hallitukseen lähtöä ja on tyytyväinen Osallistava ja osaava Suomi -hallitusohjelman kokonaisuuteen. Hallitusohjelman tärkeimmät tavoitteet ovat tehdä Suomesta tasa-arvoisempi maa ja antaa jokaiselle suomalaiselle arvokas elämä vauvasta mummoon ja vaariin, laittaa koulutuksen sekä sosiaali- ja terveydenhuollon perusta kuntoon, vastata oikeudenmukaisella tavalla ilmastonmuutoksen haasteisiin ja pitää koko Suomi elinvoimaisena.

– Hallitusohjelmassa kulkee kautta linjan tärkeä ajatus siitä, että jokainen suomalainen halutaan pitää mukana. Keskusta linjasi kymmenen kynnyskysymystä ennen hallitusneuvotteluihin lähtöä ja niistä suosikkini oli ja on edelleen numero kymmenen: Kaikkien päätösten täytyy tukea alueiden elinvoimaa ja voimavaroja sekä tukea koko Suomen yhteyksiä ja hyvinvointia. Tämä toteutuu mielestäni hyvin ohjelmassa, toteaa Kosonen.

– Yrityksissä luodaan uudet suomalaiset työpaikat ja on erinomaista, että ohjelma on yrittäjämyönteinen. Yritysten verotusta ei kiristetä, vaan yritysten toimintaedellytyksiä parannetaan. Paikallista sopimista edistetään, ensimmäisen työntekijän palkkausta ja omistajavaihdoksia helpotetaan, start up -yritysten kasvua tuetaan sekä osaavan työvoiman saantiin vastataan muunto- ja täydennyskoulutuksella eri koulutusasteilla, kertaa Kosonen.

– Ohjelman toteutuessa Suomen perustaa laitetaan kuntoon myös rakentamalla. Teitä korjataan, raiteita rakennetaan niin itään, länteen kuin pohjoiseenkin ja kiertotalouden investointeihin satsataan. Biokaasusta voi tulla tärkeä fossiilisten polttoaineiden korvike. Satsaamme siis alueiden biopohjaisiin raaka-aineisiin, emme Lähi-Idän ja Venäjän tuontiin.

– Tällä kaudella on ehdottoman tärkeää saada sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus viimein maaliin. Lähipalvelut on turvattava, koska kunnat eivät yksinkertaisesti pysty sosiaali- ja terveydenhuoltoa yksin järjestämään.

– Olen hyvin tyytyväinen siihen, että nyt lasten ja perheiden hyvinvointi otetaan laaja-alaisesti huomioon. Perhevapaauudistus on tavoitteidemme mukainen parannus perheiden arkeen siten, että perhevapaista ei leikata, vaan isien vapaat lisääntyvät ja vanhempien on mahdollista käyttää vapaita joustavammin. Palvelut tuodaan lähemmäs lapsia ja nuoria, ihmisten arkea, toteaa Kosonen.

Lisätietoja:
Hanna Kosonen
040 717 1114

mediatiedote 5.6.2018 klo 14:45, julkaisuvapaa